Likiti-kiti za sicaba batabela mukiti wa masubia

0
63

Aron Mushaukwa

Katima Mulilo-Likiti-kiti za batu neba hamuhezwi kwa Mulenen’i wa Masubia kwa Bukalo ili Lapelekelo kuyo tabela mukiti wa Masubia wa silimo. Mukiti wa silimo neutisize hamoho bun’ata bwa bana ba Masubia mwa sikiliti hamoho cwalo ni naha kabupala, ba ban’wi nebazwile mwa linaha zeli mabapa za Zambia ni Botswana.

Mukiti wa Masubia ungiwa hahulu kuba wa butokwa kwa Masubia kaufela, mi silimo ni silimo Masubia batahanga hamoho kutoitabisa kakubina ni kutabela sizo sa bona, hamoho cwalo ni kuhupula malena ni balimu ba bona.
Silimo se mukiti notabelwa mwatasa mutomo otwi; “Tuvahamwina, Tulivumbe,” pulelo ya Sisubia ye toloka kuli Lubahamoho Haluswalisane. Mukiti ne ukalile katutalala kwa Litunga yana sindekilwe ki Mueteleli wa naha Hage Geingob.

Malena ba ban’wi ni bona nebali ten’i kwa mukiti, ku bao nekuna ni Mulena wa Malozi ya zwa mwa Mwandi mwa naha Zambia, Litunga Inyambo Yeta, Mulena wa Masubia wa Chobe mwa naha Botswana Litunga Moffat Sinvula, Mulena wa Mambukushu mwa sikiliti sa Kavango ya Upa Litunga Mbambo Munika, Litunga Joseph Tembwe Mayuni wa Mafwe ba Mashi, ni Litunga Boniface Shufu wa Mayeyi, kaufela nebaile kwa mukiti.

Mwa lin’usa la hae la silimo Litunga Kisco Liswani III ukupile batu bahae kusebeza katundamo ili kuli ba zwiseze pili kozo ni buiketo mwa naha. “Kusina kozo ni buiketo, hakuna kuba ni zwelopili, muikambuse kwa litaba sesina tuso ze sa yahisi, sina momuezezanga nako kaufela fapila batu ba ban’wi ba balata kutisa mifilifili”, kwa eleza Litunga.
Litunga utiselize kueleza ba banca kukuteka ba bahulu, kakuli salemuhile kuli kuna ni ba banca ba basina likute. “Kitaba yesa utwisi hande kuli luse lulemuhile kuli kulwaha ba bahulu seli puo ya kazazi, sihulu mwa litaba za lipolitiki. Lwakona kuambolisana ni kukangisana mwa litaba za naha kusina kutunkana maikuto”, kwa bulela Litunga.

Kwa Mukiti oswana Mueteleli wa naha nakupile sicaba sa naha kabupala kukuteza Likuta ni baeteleli ba sizo. “Ne nitabela kumema sicaba kaufela sa Namibia kuli sikuteke Likuta za Sizo, kamukwa oswana Likuta za sizo ni zona libone kuli hakuna sobozi mwa likatulo zabona, lubone kuli hakuna mutu yaswanezi kuikutwa kukungulelwa kwa tuko”, kwa eleza Mueteleli wa Naha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here