Katima isebelisize N$4.6 million kubeya mulilo wa gezi

0
63

Albertina Nakale

Windhoek-Tolopo ya Katima Mulilo isebelisize N$4.67 million kubeya mulilo wa gezi mwa libaka zepeli, 17 ni 18 zeshangezwi kwa komponi ya Cow Boy mwakalulo yalipulukelo zazwelopili mwamusulo wa mali wa silimo sa 2016/2017.

Mubusisi wa sikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu mwanako yanafa lińusa kwabana basikiliti sahabo, naize, baezize hande ahulu kakufa lisebelezo kwasichaba kakusebelisa pene mwabunyinyani bwayona ni kusebelisa batu bazibo yeswanela. “Hanze lubulela kanako yacwale, sichaba sesipila mwasibaka sani, basweli kuikola buswa bonebasaikolangi bona kuzwasimuluho,”atalusa. Sampofu utunguluzi kuli, katengo kasikiliti sa Zambezi kafilwe musulo wa mali afita fa N$45.68 million kuzwelela kwa Liluko Lalitolopo ni Zwelopili ya Matakanyani kuitusisa kwamilelo yalisebelezo mwa sikiliti. Kwapene ye, Bukalo ifilwe N$3 million, kamo tolopo ya Katima Mulilo yona ifumani N$10 million kuyaha lisebelezo zeswanela. Ngoma ifilwe N$1million kuyaha lisebelezo kamo ofisi ya sikiliti ya Zambezi Park yona iamuhezi N$22.95 million kwamilelo ya lisebelezo zayona. Kuzwateni, maofisi asilalanda sa Kabbe ni Linyanti yemwi ni yemwi ifumani N$4 million kamo ńambekelo ya N$724, 855 million nefilwe kusebeliswa kwa Ofisi ya Bukalo yebona zamaino.

Sampofu naize, mubuso nihautalimani nimiliko yemińata-ńata cwalo, usaitamile luci kakubona kuli bana banaha baikola buswa bwatukuluho kakusebelisa limbule zeo bana nizona. Ulikile kutalusa kuli, mubuso kakusebelisa Roads Authority, ulikile kuwiseza misebezi yayona mwasilimo sesifelile. Sikiliti siamuhezi lisebelezo zakufela ni kukaka kusebeza kwa mukwakwa wa chebechebe wa DR 3520, kuzwa Izimwe kuliba nakabolelwa wa libima ze 21 km, kubeya sinca chebechebe kwamukwakwa wa DR 3524 kuzwa Katima Mulilo kuliba Kalumba libima zesupile kazepeli, ni kubeya sinca chebechebe mukwakwa wa DR 3522 kuzwa Namalubi kuliba Kalumba wa libima zesilela niyona ifelile handende.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here