Basali bababeli batamezwi mafu alimbututu zabona

0
48

Eveline de Klerk

Walvis Bay-Bo mabona limbututu zepeli nebatamilwe mwalikezo zeshutana zamafu alimbututu zabona.

Mwakezo yamakalelo, mbututu yamushimani yalikweli zesupile kasilisimwi nashwile lifu lelisituhu mwasibulututu kuzwa asiwa anosi ki mahe. Kozi ne-ezahalezi kwa DRC, komponi ya naikahela mwa Swakopmund. Deputy Commissioner wa sipokola Erastus Likuyu nataluselize ba New Era kuli, mbututu nasilwe alinosi ka 07h30 ki mahe wa lilimo 28 ni kuya kwamusebezi. Nafumanwi wa lepelela kwasweta kwakota ya mumbeta. Kakuya ka Likuyu, mbututu nafumanwi kwa 5h30 ki mulikani amahe ni yebapepwa niyena. “Mahe nasikabulelela batu kuli usile mbututu anosi nihaike napatile liki zandu falisiyanga kamita.

Mahe natamezwi bubulayi ni kukeshebisa mwana mi utabe abonahezi pata akuta ya muatuli wa mualo.

Kwa Walvis Bay, musali walilimo zemashumi amane natamilwe kaku bulaya mbututu nako yakuzwa fakupepa feela Labutanu kwasipatela sa Walvis Bay. Kakuya ka Likuyu, musali napepile mbututu yamushimani yaiketile handende kwandu yahae Labune busihu. Kuzwa atamuluha, aputela mbututu mwapampili ni kuiyumbela mwamatakalala kwasibaka sahae. Ya akalezwa atateka kuutwa butuku kuzwelela fakupepa, kacwalo amatela kwasipatela Labutanu busihu kafoo baoki balemuha kuli nazwa fakupepa.
Chaziba wa sipatela hasamutatubile abiza mapokola bane baizo-mutikitiba kumubuza kwasile mbututu wahae. Aitumelela mi satamiwa mwanakoyeswana kwasipatela. Likuyu wize, kupazulwa kwambututu kukaezahala kubatisisa sesitisize mafu mwalitaba zepeli ze.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here