Tuso ya Sankwasa itisize miselo yeminde

0
44

Aron Mushaukwa

Katima Mulilo-Mubakweli kulikwambuyu wa liluko lamisebezi ni linzila, James Sankwasa uize, utabisizwe kimukwa wakuli tuso yahae ya libuka zatuto fasikolo sa Sesheke Senior Secondary School mwa wiko wa sikiliti sa Zambezi mwasilimo sa 2015 itisize miselo yeminde kwalinepo zasikolo.

Sankwasa nafile lituso zalibuka kwasikolo sa Sisheke Senior Secondary School, halemuha kuli, nekusina nihaiba wa lubandangoti kwabana basikolo ya napasize sitopa sa bulishumi kakufumana linepo zenekona kumulumelela kukena kwa sikolo salituto zepahami mwa 2014. Sankwasa mwanako yale naize, nabile nimukekechima hatolemuha taba ye, kacwalo safumana butokwa bwakufa tuso yalibuka sakusebelisa fasikolo. “Nenikutwile bumaswe, hanitolemuha kuli, hakuna niyomukana ya napasize sitopa sabulishumi mwa 2014. Haiba nibata chincheho niswanela kuba yomumwi kubabaswanela kuchimbula mayemo ao,”kwa talusa Sankwasa mwanako yale. Na neuzi libuka zalituto zeketalizoho mwahali alituto zesilela zelutwa fasikolo zateko yefita fa N$65,000. Libuka zenefilwe kizecwale kaza Sikuwa, Biology, Lipalo, Physical Science, Development Studies, ni za Silozi.

Sankwasa uize, natabile ahulu kalibaka lakuli, tuso yahae ibonahalile kuchimbula mayemo abana basikolo kakukona kueza hande ahulu mwalituto zabona mwahali alikolo zelimwamangusu. “Nenikutwile bumaswe sina kamuzwale yapepwa mwasikiliti. Halukoni kusiya tuto mwamazoho abaluti, abatatubi balikolo, bana balikolo kapa bazamaisi batuto.

Sina haluli babamwi basichaba luswanela kutusa molukonela kaufela. Kona mayemo atisize kuli ni kone kuyoleka libuka zatuto, “kwa talusa Sankwasa. Ukupile babamwi kusutelela kutotusa sihulu babapepwa mwasikiliti. “Halulibise lituso zaluna kwatuto, kalibaka lakuli sikiliti se, hasibangi nilinepo zende silimo ni silimo, kacwalo halukoni kunosupa minwana kuyomuhulu wa tuto mwasikiliti, batatubi balikolo kapa bana balikolo. Luswanela kueza sesimwi kuli sikiliti sishimbuluke- kacwalo sisenye kuzwa fa 14 kutaha fabulishumi, kapa mane kutaha fa bu 9 kapa 8,”kwatalusa Sankwasa.

Kuzwa silimo sa 2014 sikolo sisweli kulika luli sina hanesibeyilwe fapalo ya bu 9 kwalinepo zaba Grade 12 mwa 2015 hala sikiliti kaufela, kono mwasilimo sesifelile sibile sa bulalu kakufumana lipesenti zechimbukile za banana balinepo zakukena mwa likolo zatuto yepahami zanaha. Kamukwa-ocwalo, sikolo cwanuńu fa sifilwe mushukwe ki ba Zambezi Education Foundation kakuba sikolo sesiyezize handende mwalikolo zamwamatakanyani.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here