Limbo usile musebezi kwatolopo ya Bukalo

0
86

Aron Mushaukwa

Katima Mulilo-Mueteleli wa tolopo ya Bukalo Martin Limbo ya nalilimanisizwe famusebezi swalelele ufulalezi musezi kabuyena.

Limbo nalilimanizwe famusebezi swalelele mwakweli ya Yenda silimo sesifelile kamabulatwi akatengo katolopo akuli nanyefula litaelo zakona kono nanze amuhela tuwelo yahae yetezi. Mwalińolo lahae lakweli ye hanena nilizazi lililimwi, lenelilibisizwe kulikwambuyu wa liluko lalitolopo ni zwelopili ya mwamatakanyani Sophia Shaningwa, Limbo utalusize kuli ufumani musebezi wambuwa, kakwalo utabe atatekile kuswalaswala kwaliluko lelinca cwanuńu fa.

Limbo ulikile kutoloka mwalińolo lahae kuli, sina hali fakulilimaniswa cwalo hatokwi kufa temuso ya mazazi amashumi amalalu pili asikasiya musebezi, kacwalo kusiya musebezi kwa hae kutateka onaleo lizazi lapilli mwakweli ya Mbuwana silimo onase sa 2017. Hape ulikile kusupa fakuli silikani sahae ni muinasipula wa katengo katolopo Charles Siyauhya sisampukile kuli mane hasina kutisano yalipilu. Hanitokwi kusebeza ni muinasipula wa katengo katolopo yatalimani nilipatisiso kuzwelela kwakatengo kaba Anti-Corruption Commission kuamana nilitaba zakweta kazamubu zenefumanisize mulatiwa wa hae kafo buńata bwabayahi Babukalo basali mwasililo sakusalifiwa ni kutokwa mubu kakusa isizeza ngana kwalipilaelo zabona,’a talusa. Limbo hape ulaezi kuli, ubatakulifiwa lilimo zetalu zenesasiyalezi kwa tumelelano ya hae ya kusebeza, pene ya hae yakufulalela musebezi ni zemwi liswanelo zahae kabubebebe.

Kusiya musebezi kwa Limbo kutile fela lihola zebalwa nako yanazwa fakutamiwa ki ba Anti-Corruption Commission kalitaba zabulengwami zetaluswa kuli neliezahezi kanako yanasebeza kabuiteleli bwakatengo kakabona zaliyanga, minaizo yemiswa hala khuta ya muatuli wa Windhoek. Limbo nalukuluzwi kakulifa N$500 kulibelela museko kwande akhuta kamo lipatisiso inzelizwelapili. Natalusize kuli zelitile kababamuzuma kamuna wakuli asikeba nikolo yakusebeza musebezi wa hae omuncha.

“Bona ba ACC nebanzi kai kale lani, haiba zebaakaleza neliezahezi mwa 2011? Hakitaba yeningangamisa. Ni muuna yaitukiselize kamita mi litaba zamufuta waze linifa maata,” akutela kubulela habuzwa. Likwambuyu Shaningwa uize nasazibi zakusiya musebezi kwa Limbo. Siyauya nahanile kutalusa sesimwi fangambolo ye.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here