Bayahi Bazambezi balumelelana nimulelo wakusachinca nako

0
62

Aron Mushaukwa

Katima Mulilo-Bayahi basikiliti sa Zambezi balumelelana ni mulelo wakusebelisa nako yakamita ilimwi naha kabupala.

Nihaikekuli sikiliti hasisikuluhelangi kwa nako ya maliha, bayahi basikiliti kibamaikuto akuli, mukwa wakusikululanga nako ubafanga lisitataliso sina nako yabona yasikiliti haifitelanga kahola ilimwi kubapanya nilikiliti zemwi zanaha zechinchanga nako. “Lulumelelana nimulao wa kuba ninako ilimwi feela naha kabupala. Linako zeshutanashutana lifa tyanganiso ni kufa lipuzo zefulana-fulana ingekuli halubabamwi banaha Namibia,” kwatalusa Regina Ndopu-Lubinda muńoli yomuhulu wa sikiliti sa Zambezi. Ndopu Lubinda nafile maikuto mwanako yapoto ya katengo kandu yamilao kakaulunguta zakuchincha kwanako mwasikiliti sa Zambezi kafo nebaizo-ikopanya ni sichaba kutwa maikuto abona. Utalusize kuli sikiliti hasisikuluhelangi kwanako yamaliha kalibaka lakuli kuezacwalo kikubeya bayahi mwakazuma kakasina mwalu.

“Haiba inze luchincha nako, kikutalusa kuli lizazi likana lilikela ka 17h00. Kuzwateni lubatolopo yeli famuseto mi linaha zelimabapa niluna mi habachinchangi nako, haiba luchincha nako kukabe nikuhakanyeha, museto utabe ukwaluzi lineku lakwanu kakuitahanela kafoo luneku lolumwi lwamuseto batafumaneha kuli basakwalile,”a ekeza.

Uize, kuba ni nako yechinchana mwanaha kufa ahulu lisitatalo kwaikuikambota ni mizwale mwalikiliti zemwi zanaha, kalibaka lakuli bayahi ba Zambezi mwanako ya maliha bakwalula kakuitahanela kahola ni kukwala kakuitahanela kahola. “Mutafumana kuli mwalinako zemwi batu kuzwelela muleneńi Windhoek balulizezanga kamo luna lukwalile kale, kalitohonolo haiba neusasiyalezi mwa ofisi, hamualaba ukala kutongoka kuli kikalibaka mańi muhala wamina hausa alabiwi, haisi kutoloka kuli, lufitezi kahola kubona,”a tatulusa.

“Ni zamaile mwalinaha zemwi zena ninako yechinchana kuitingile lineku lalifasi kofumaneha – mwendi mubuso nebatatalima fakubona kuli hakuna yaswanela kuswenyeha kamukwa wa kuchincha nako,” kwatalusa Royd Likando membala wa katengo kababancha kakopano ya Swapo. Mueteleli wa kopano ya National Democratic, Martin Lukato uamuhezi mulelo wo.

“Kihande kuli musweli kueza lipatisiso ze fahalimu akopano ya NDP. Ni lumelelana handende ni mulelo wa kuba ninako ilimwi silimo kamukana,”kwa talusa Lukato.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here