Mukwaezi wa motikala utamezwi bulengwami

0
42

Selma Ikela

Windhoek-Basipokola sa muleneńi wa Windhoek batamile baana babane mwa bulengwami bwa motikala ni kuńombola N$5000 fa mushini wa mali kakusebelisa kadi yayanauzwelizwe mwa biki yefelile.

Motikala ya mufuta wa Nissan hard body nefumanwi mwa mazoho a muuna wa bune. Sibuwabuwi wa sipokola sa muleneńi wa Windhoek Fabian Amukwelele u talusize kuli, muuna wa bune u talusa kuli, u fumani motikala iyemi fela inosi mutakafululele kusina mutu mazazi amalalu mwa komponi ya Greenwell Matongo, ki hasaikupulela kuikungela yona. Amukwelele u talusize kuli nebapunyehezi motikala yeo mwanako ya lipatisiso sa motikala yemwi ye netondahala kwa Swakopmund ye kakanywa kuli yaswana niyenefumanwi ye. Mwataba ye, na talusize kuli, malengwami nebafumani muńa motikala inze akungulezi motikala ya hae kwatuko ni mukwakwa kuikatulusa kuzuma kwai mwa Cimbebasia kala 26 Lungu 2017.

Amukwelele na ize, baana babane nebangangamanisize muńa motikala kakumusupa tobolo, ni kumulaela kuba fa nombola yasebelisa kuńombola pene mwa mushini wa panga ni kuya kuyozwisa N$5000 fa mashini. “Muuna alimunwi ki yanaile ni motikala kuyońombola pene famushini kamo bababeli nebasiyezi baswalelezi muńa motikala,” atalusa. “U ize bakonile kufumana lilengwami labune, kakulifumana lizamaya likwaeza motikala yeshimba bazamayi.

“ Nebamusotelize kubaisa kafoo nasile motikala. Na kungulezi motikala fa sitetion sa mafula alimota nako ya nafelezwi ki mafula,” kwa talusa Amukwelele. “Lilengwami labune, ki muyahi wa sibaka sa naikahela sa Okahandja Park, ya na ize kuli, yena nafumani motikala ikinezi feela mutakafululele mazazi amalalu isina muńa yona, kacwalo saikungela yona. Liki nalifumani lichomami cwalo mwamotikala. Muuna utalusa kuli nafumani motikala isina licwe, kona kuli yena sabatela mwateni lisili.

Amukwelele u talusize kuli, nombolo ya motikala nechinchizwe mi muńa yona nabihile kuli motikala ya hae nezwisizwe sipi yafapata, malaiti amanyinyani amwamatuko, canopy, wayalesi ni licwe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here