Haufiku u bata mulao otile wa bucwala

0
65

Nuusita Ashipala

Eloolo-Likwambuyu wa Liluko Lamakete ni Zamipilelo, Dr Bernard Haufiku ukupile Liluko Lazabomapangapanga, Litekisano ni Lipisinisi Zenyinyani kukona kutibanisa mulao wa bucwala sina habusweli kutisa likozi zamafu.

Haufiku u ize, bakuli bapalo yeli fa lipesenti zemashumi aketalizoho kamashumi amalalu babalobalizwe mwa sipatela sa Lipulumuki sa Makete mwa Oshakati Intermediate Hospital ki bamatuku atiswa ki bucwala ni kusebelisa lino zekola isi katikanyezo, kamo buńata bwabona ki banna balilimo zeli mwa mashumi amabeli kalilimo zeketalizoho. Haufiku u fitisize maikuto ao kwa sipatelanyana sa Eloolo mwa sikiliti sa Oshana, sesiyahilwe famali afita fa N$12 million mwa silalanda sesina ni sichaba sa palo ya bolule baketalizoho. Likwambuyu wa Makete u bilaezwa kipalo yepahami ahulu ya bonaluleya babali fabwima mwasipatela samapepelo.

Haufiku nasupile sipatela sa Onandjokwe Lutheran Hospital ni Engela District kuba zemwi zefufula mwa palo ya basizana babali babwima balilimo zemwahali a 16 ni 18. Kacwalo, ukupa sicaba salifasi mubu kuba ni buikalabelo mwalikezo zabona kakutalusa kuli, “haiba inzelusabi ni tokomelo kaluna beńi haluna molutabe lubile ni tokomelo mwa litaba zamakete. Haiba lusabi ni mihato ya silelezo lutabe luwezwi kilitaba kazecwale kaze.

Dr Haufiku hape u kupile ba Liluko Lalitaba ni Makande a Mazimumwangala ni katengo kakabona zabuchilauki mwa makete kunga mihato ya kufelisa lipatalazo zehakanyehisa sicaba mwalitaba zamakete. U ize, bamakande bapatalaza litaba zabusawana ni kubukuta batu mwalipokoto. Batu babulela zabuhata ni kukufepa lika zesina tuso ni kunga mali ahao,” atalusa. Mueteleli wa sikiliti sa Oshana, Clemens Kashupulwa u ize, sipatelanyana sa Eloolo ki sabulishumi kuzeseyahilwe mwasikiliti mi u kupa mubuso kusula mali akuyaha lipatelanyana zemwi kuimulula lipatelanyana mwamisebezi ya sikiliti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here