Baimpalila habatabiswi ki tifo ya linzila yepahami

0
41

Aron Mushaukwa

Katima Mulilo-Bayahi basioli sa Impalila mwa sikiliti sa Zambezi bafitisize sililo sabona kuamana ni teko yepahami ya litifo za linzila zakuliba kwa Katima Mulilo, muleneńi wa sikiliti sani.

Kamukwa wakuli hakuna mukwakwa ongunganya Impalila kwa Katima Mulilo, bayahi basibaka sani bashatukelanga mwa Kasane nikukwela limotikala kuzwa Kasane kuliba Katima Mulilo. Mwa linako zakwa-mulaho nebalifa N$70 kuliba Katima Mulilo kono kuzwa biki yefelile liteko liekelize kuya mwa N$100, mayemo asile bazamayi baomile mati mwahanu.

“Hakukonahali kuli lukale kulifa N$100 haluliba Katima Mulilo- teko ipahami ahulu, kwa talusa yomumwi kwabazamayi, ya satabeli kutumuswa libizo, kasabo ya kufiwa mamela.

Babaliziba bali hakuna mukwa omumwi wa linzila oliteni kwateni konji yona ye nzila ya limotikala. Bazwezi-pili kutalusa kuli, basikiliti nako yebatisa lonji ya Kapelwa Kabejani neli kamulelo wa kuzamaisa sichaba kuzwa Katima Mulilo kuliba Impalila kono mulelo usamba uba upetahale kalibaka lateko yepahami ahulu. Mukwa o utisize kuli lonji isiyale iyemi isasebezi mwa nuka ya Liambai, yeo mubuso usinyehezwi fateni pene yepahami ahulu-hulu kakuifumana kuzwelela kwa naha ya Botswana.

“Halukoni kuzamaya nzila ya nuka kalibaka lakuli hakuna malonji hakuzamaisa batu, mwendi halitatiswa kwapata. Mabulatwi hakutisa nzila ya mezi hafita kwa sichaba, nekufumanehile kuli teko nepahami ahulu kubapanya ni nzila ya limotikala,”kwa talusa yomumwi.

Kakulika kuikambota ni Mubita Sikumba yomumwi wa balipisinisi zalinzila, na talusize kuli, nebahapelelizwe kuekeza liteko kalibaka lalitifo zakutula museto zene ekelizwe. “Nelulifisa bazamayi N$70 kuzwelela mwa 2004 kufitela bukachenu le, kufitile nako yetelele. Teko ya mafula alimotikala nenze iekeza kono nelusaekezi teko ya linzila. Neluekelize teko ya linzila kalibaka lakuli, ba ofisi ya mali mwa Botswana baekelize litifo zabona,”a talusa. Sikumba hape nafitisize maikuto akuli, liteko zabona limbubombubo kubapanya ni balinzila babamwi.

Kuzwa Kasane kuliba Katima Mulilo ki libima zemwanda ni mashumi amabeli kacwalo u lumela kuli N$70 neili fafasi ahulu..

“Batu baswanela kulemuha kuli, lukwaeza mwalinaha zemwi kafo silelezo ya luna imwalikayamana. Kilibima zekuma kai kuzwa Windhoek kuya Okahandja mi kulifiwa bukai? Nasepa litifo zaluna limbubombubo, mi halisika-chimbulwa kuzwa nako yetelele-telele,”a ekeza.

Ba New Era bapalezwi kufumana maikuto kuzwelela kwa katengo kakayemela Namibia Bus and Taxi Association kwa Katima Mulilo, kalibaka lakuli muhala wa Abel Mubu wa mwalizoho neusa alabiwi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here