Ofisi ya mueteleli wa naha ya ikwangela

0
60

Mubihi wa ofisi

Windhoek-Muňoli wa lipiho za makande mwa ofisi ya mueteleli wa naha Albertus Aochamub, u alabezi kwa taba ya kusupa mubuso kuba ona otisize kukutela fafasi kwa Namibia mwa linepo zatukuluho ya lipiho zamakande ya lifasi mubu, kuzwa fa mukoloko wa bulishumi ni busupa kushetumukela mwa mashumi amabeli kalinepo zene.

Namibia isasiyezi kuba yazemwi zepahami mwa tukuluho ya lipiho zamakande mwa Africa, kono ikutezi fafasi kalinepo ze supile. Kakualabela kwa makande, ba katengo ka Namibia mwalipiho za makande mwa mbowela wa Africa (MISA kabukuswani) basupile mubuso buikalabeli mwa kukutela fafasi kwa naha fa mukoloko, kakutalusa kuli, mueteleli Geingob ni likwambuyu wa Liluko Lamakande, Tjekero Tweya nebatapauzi ni kusabisa babihi ba makande, kiseo sitisize kukutela fafasi famukoloko. Mwa lipiho zaba MISA, zenehatisizwe ki ba mutende wa The Nambian haba sikatungulula kafo Geingob ni Tweya nebatapauzi babihi ba makande. Aochamub malobanyana u ize, lipatisiso zalinepo za katengo kakafumaneha mwa France, kalipatisiso kakasina museto kasupelize kuli Namibia isasiyezi falinepo zeswana nizasilimo sesifelile, kacwalo haisikakutela fafasi nihaike kanepo ilimwi.

U ize, kukutela fafasi kutisizwe kilinaha zemwi zekonile kuchimbula mayemo azona mwa tukuluho ya lipiho zamakande isiňi kamayemo akuli mwendi Namibia ibile ni mayemo maswe mwa tukuluho ya lipiho mwa naha. Lipiho za babihi babasina miseto mwa 2017 lisupelize kuli hakuna bulubi-lubwi mwa tukuluho ya lipiho zamakande mwa Namibia. Katengo kasupile fela litaba za mwa 2014 kafo limembala zakopano yelwanisana ni mubuso, nelishapile mubihi wa makande wa NBC mwa sikiliti sa Kunene. “Kaswanelo tukuluho mwa bubihi bwamakande ilikanyezwa kakuya kamayemo ao babihi ba makande basabiswa kaona mwakupeta misebezi yabona. Mueteleli waluna Hage Geingob, nako kaufela utalusanga kuli musebezi waluna kikubukeleza tukuluho ya lipiho za makande, kubona feela bamakande bona beňi basileleza tukuluho ya babamwi.

“Kakutalimisisa mayemo aluna fa mukoloko wa linepo unumwaha, kutaluseha kuli halusika-kutela fafasi nihaike kanepo ilimwi. Kacwalo, kukutela mwamulaho fa mukoloko wa linepo kikalibaka lalinaha zemwi zembweshafalize mayemo azona mwa tukuluho ya lipiho za makande isiňi luna kumaiba mayemo aluna,”a taluseza ba New Era.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here