Lituso zaba US mwa TB

0
41

Mubihi wa Ofisi

Windhoek-Bakuli babalikana myanda yemilalu ni mashumi aketalizoho kibase bafumani likalafo za TB ni kukakanyezwa kwalisebelezo za HIV kokufiwa likelezo zasilelezo, kwa sibaka sa Okuryangava kuzwelela 2015.

“Sipatelanyana sa Okuryangava ki sabutokwa kwalineku lamakete kwa milelo yaluna ya kusebelisana ni mubuso wa Namibia kulwanisa TB ni HIV,”kwa talusa ndumeleti wa US Thomas Daughton. Mubuso wa US, kakalulo ya mueteleli wa naha mwa lituso zamileleo ya putako kufukuza AIDS ni katengo kamakopanelo kalifasi mubu mwa lituso zazwelopili, kayemela “kalulo ya kulwanisa TB.” “Kungelela silalanda sa Windhoek, ba kalulo ya kulwanisa TB, balumelelani ni mulelo wa kulwanisa TB kungelela cwalo ni HIV kwa batu babalikana lule,” kwa talusa Daughton. A ekeza: Yomumwi ni yomumwi yali mwa mayemo abona butuku bo, ki wa butokwa, mi ubapala kalulo ya kutusa bao babasikafumana kale lituso kukona kupila bupilo bwa mbombolelwa ni kukona kuipeleka bona beňi.

U ize, kanako ya cwale, lisupo lisupeza kuli, TB izamaya ikutela fafasi. “Ze ki litaba zende. Kacwalo kikwabutokwa kuzwelapili kufa lituso za TB zengelezi cwalo ni HIV mwa Namibia. Kulwanisa butuku bwa TB kaswanelo kwakonahala, kacwalo ki kulwanisa HIV kanako yeswana.” Kono kualafa mukuli ya yambuzi TB ni HIV mwako yeswana kutata ahulu kalibaka lakuli matuku akona kuba nibuhali ahulu kumukuli kuitwilula ona.” kwa talusa Daughton. U tiselize ahulu butokwa bwakulwanisa TB ni HIV mwanako yeswana.

“Libaka lelimwi lelusakonwi kutwisiswa kilakuli Namibia kiyemwi ya pili kuzena ni palo yepahami ahulu kwa butuku bwa HIV kungelela-cwalo ni TB mwalifasi kaufela. Kwa ki kutalusa kuli mwahali abakuli ba TB ba lishumi, babane mwahali kubona bafumanehanga ni kakokwani ka HIV. Palo ye, izamaya ikutela fafasi, kibuitumelo kubabapatehile kulwanisa TB kakungelela –cwalo ni HIV mwa Namibia. Mubuso wa US, kaswalisano ni kalulo ya mueteleli wa naha mwalituso zamileleo ya putako kufukuza AIDS kabupile swalisano yetuna mwakalulo ya makete mwalilimo zesanzofela.

Kalulo yelusikatezi ahulu kuyona nako yetelele, yeli yabutokwa kwa makete a Namibia ki TB. Ki kacwalo katengo kamakopanelo kalifasi mubu mwa zwelopili kahatelelzi ahulu fakutusa mwamungendenge wa butata bwa TB, kakutalusa kuli musulo wa mali alikana N$48 million ki asasebelisizwe teňi kwa mungendenge wo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here