Kekelezo ya lituwelo za basupali

0
48

Alvine Kapitako

Windhoek-Kekelezo ya mwanda fa lituwelo zabasupali haina kutisa chincheho mwa bupilo bwabasupali ba munzi wa Katutura Old Age Home haiba inze basachinchi mikwa yebasebelisa mashelenyi kayona, kwa talusa yomumwi kwabababaleli babona kwamandu abona, yenebaikambotile niyena ba New Era malobanyana.

Likwambuyu wa likolo lamali, Calle Schlettwein natumusize mwanako ya kusula musulo wa mali kuli, lituwelo zabasupali litaekeza ka mwanda kweli ye. “Seo sikatisa kuli, lituwelo za basupali litoyema fa N$1200 kakweli, kwa talusa Schlettwein mwa ngambolo ya kusula mali mwandu ya mulao Labulalu. Alex Kanu, yomuhulu kwa bababaleli kwa Katutura Old Age Home, mabani nazwisize maikuto akuli, kekelezo ya mwanda mwalipokoto zabasupali haina kutisa chincheho kalibaka lakuli, basupali babamwi habasebelisi mali abona katokomelo. “Kubulela feela buniti, hakuna kutisa lichincheho nizekana. Batu ba, basali monebainezi. Mashelenyi aitingile kamo wasebeliseza teni,”kwa talusa Kanu. U talusize kuli, musupali kupila kwa munzi wa basupali, u swanela kulifa mianda yemibeli ya maino kakweli.

Kamukwa-ocwalo bakana basialezwa N$1000 yakuiswala fateni. Kono buňata bwabona habasebelisi mashelenyi abona katokomelo. Basasweli kutina litino zenebaneulezwi, mi ki basikai feela babaitekela lico zabona beňi.” U talusize kuli, bababaleli habasikalumelelwa kuisilinga kamo basupali baswanela kusebeliseza mali abona, kono saiponezi kameto kikamo basupali babamwi basebeliseza mali abona fakuleka bucwala, “nikufa mabaka akuli balifela bana babona baino.”

“Basupali basike basebelisa mashelenyi abona kwa mabasi. Na ziba kuli mwasizo saluna batu babansu, lwachelelana, kono hakuswaneli-cwalo kalibaka lakuli batu ba ki bapalelwi. Ki kaliba leo banzi kwanu. Baitingile kwa muuso, hape kusana ni batu babaitingile kubona,”kwa talusa Kanu, kakutalusa kuli basupali baswanelwa kulutwa mwakusebeliseza mashelenyi katokomelo.

Kanu ya nabilaezi, natalusize kuli, “Ku mutu yaitakatezi kwai ni bucwala, wa endelela bakeňi sakubona kuli sana ni N$100 ya ňambekelo ya kusebelisa.” U lumela kuli, kibabanyinyani babatatuseha kwa ňambekelo ya N$100 falituwelo zabona, mi kibao basebelisa pene yabona ka mukwa omunde.

Note. New Era, of Tuesday 14 March 2017 for a picture at page 3. Subject: Otjiwarongo, 02 November 2016 – Sikwata sabasupali kwamukopano niba katengo katolopo ya Otjiwarongo, kuikambota zalitifo zamezi ni mitelotelo. (Siswaniso nesiswanisizwe ki Mulisa Samiyasa)
– Nampa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here