Kawana usepisa kutusa Lisikili Combined School

0
10
New Era Newspaper Namibia
Official Logo for New Era Newspaper 2016 version

Lisikili

Likwambuyu wa Liluko la Mulao Dr Albert Kawana, naketilwe Labutanu kuyemela sikolo sa Lisikili Combined School, kacwalo usepisize kuchimbula mayemo a sikolo sa matakanyani kuba sikolo sazemwi zapili kwakueza hande mwa tuto mwa sikiliti ni naha kabupala.

Sikolo sa Lisikili Combined School sifumaneha libima ze 25 upa wa Katima Mulilo. Kakuamuhela keto yahae, Kawana usepisize kueza kaufela mwakonela kubona kuli sikolo sifumana lituso, ili kuli baituti bafumane tuto sakata kukona kumbweshafaza bupilo bwabona, hamoho cwalo ni mabasi abona ni sichaba kamukana. Neulo ya hae ya makalo, Kawana uzwisize komoki, ya mashelenyi atafiwanga ku muluti ya tazwa mubano kueza hande mwa lituto zaba grade 10 kasilimo ni silimo. Kawana hape usepisize kuneulela litino za sikolo kwa baituti babalalu babataeza hande mwa sitopa sa bulishumi (Grade 10).

Kwa kezahalo yeswana Kawana na neuzi laptop yenca ni printer ni kusepisa kuli utabe aneuzi amamwi kokuya mazazi. “Luswanela kutamahana mwa mulelo wa kuhoha hamoho kubona kuli bayahi ba Namibia kaufela ba ca muselo wa tukulo ya naha. Kazibo ni tundamo ya kamaiso ya sikolo, nina nisepo yakuli kaufela aluna lutabe lubapalile kalulo ya luna kukona kupeta mulelo waluna,”a talusa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here