Vanangesefa wokurandesa marovhu kuna kudipaga vanona vetu – Isaack

0
23

Nguuru gomukunda gwaHardap, Esme Isaack, moune una piti, kakere nononkambadaro asi ngapi wondango zodoropa za Gibeon, kumwe novarugani varuganene kumwe vahepa kutura malisigo gawo ntere yipo varuganene vatungimo. Isaack yipo katundire mosiuyungwa sendi kasikere asi sopatjangwa siruwo sokutura malikwawo gonoprojeka, momukunda gwina mukuhundira vakansela novarugana monomberewa asi vahepa kuruganena kumwe vahageke kurwana. Nsene nzovhu kuna kurwana, wayi taumono kanyando, Isaack kahetakanesere asi wayi vatungimo momukunda, wahepa kuruganena vantu vene kapisi asi muyarugane pwanyamweni mupire kutura makuliko mosirugana. NAMPA, kuna kara nouzera asi vakansela kuna kulitangwisa morwa nkenye gumwe kuna hara evango lya Carolina Garoes, munasipundi ntani munamberewa kurona Desiree Theunissen. Ntani kuna kara nye mutangu pokatji vakansela novarugani. Age simpe kahundlire vatungimo asi valipore konomukaro dokuretesapo nomutangu. Mwahepa kuhageka eyi yokutuma nombudi konosayitunga ndi ko face book,. Kwato eyi nogwanamo nsene asi yiyo ono kurugana oyo.

Nayinye eyi norugana hageka kutura nomutangu deni poruzera. Vantu mwahepa kupura nompitisili deni vamukarerapo yipo mugusepo maudigu nkenye. Mahoroworo gakapita vantu ngesi mwahepa kutameka kuruganena kumwe. Mwahepa ngesi kusiga elikwamo lyopaupolitika muruganene nye vantu. Age simpe kahundilire vakansela novaporosi varuganene kumwe vagusepo mukaro ogu gokuruganesa marovhu momudona. Vanangesefa womarovhu kuna kudipaga vanona vetu. Mwahakara vamwe muna kurandesa yikorwesa yidipage vana vetu. Mwahepa kurugana yopeke randeseni yomulyo ngwendi nondja. Isaack katente asi egavero nonzapo lyahaga moHardap, dogoro ngatugwane uzera ntani ngatu tanta asi yinke yina kukwamako. Mwahamana siruwo seni mokuturamo mahundiro nkenye gokurandesa marovhu. Isaack simpe kahundilire vadinkantu asi vahepa kuruganena kumwe vatere asi yinke navatulisapo navarugana nomawoko. Yipo vahageke kugweura yimaliva eyi ava gwana vakurupe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here