Kuta yenca ya sikiliti mwa Zambezi ya tumezi kufela

0
44

Windhoek

Musebezi wa kuyaha kuta ya sikiliti yengelezi cwalo ni ya mangasitilati ya Katima Mulilo mwa sikiliti sa Zambezi ya mali afita ku bolule ba madola upetahala hande mi u akalezwa kufela mafelo a Njimwana.

Mueteleli wa sikiliti sa Zambezi, Lawrence Sampofu u nitifalize taba ye cwanuňu fa, kakutalusa kuli kalulo ya makalelo ya mali afita kubolule ba madola i akalezwa kufela kwa mafelo a Njimwana. Uize, muyaho uakalezwa kuli ukasebelisa mali afita fa N$ 45 million. Likolo la mulao lina nibuikalabelo bwakubona kuli litaba za bubangoki zengangami kufela mwa likuta za Namibia kaufela zafukuzwa kapa mane kufezwa. Sikiliti sa Zambezi kisazemwi za likiliti zeo ba atuli ba mulao hamoho cwalo ni babeleki ba likuta basebeza mwa mayemo maswe mi kikafo likolo la mulao lingile mihato yakunyinyifaza mayemo ao kakuyaha miyaho yeminca ya likuta.

Bamutende wa New Era bana nibupaki bwa kuli sikiliti sa Zambezi sina ni mandu akuzekela amabeli feela, kacwalo afokola kubapanya ni litaba zabubangoki zeli kwateni. Akuna ni litaba zetalimwa, ki muatuli feela alimumwi ya sebeza, ki kafoo kuna nilitaba zeňata zeli famukoloko lisatalimwi. Kakuya kalitaba zefutuka kuzwa kwa likuta za mulao litalusa kuli, buňata bwabayahi basikiliti sa Zambezi baitingile ahulu balikuta zasizo, kakutalusa kuli, lisepiwa kufeza litaba kapili kubapanya ni likuta zamangasitilati ni kuta yepahami ya sikuwa.

Ba new Era habana hande bupaki bwa litaba zengangami kufela fa mukoloko wa litaba mwa Zambezi mwa nako ya cwale, kono kakuya kamabulatwi ki kuli litaba zengangamani kupala kufela lifita mwa mianda-nda. Musebezi wa kuyaha libaka za mazekelo ni kuliulula miyaho yakale mwalibaka zechinchana za naha, kungelela Katima Mulilo ni Okahandja. Musebezi wa kuyaha miyaho ya likuta kukaezahala cwalo ni kwa Omuthiya mwa sikiliti sa Oshikoto ni Nkurenkuru, Wiko wa sikiliti sa Kavango.

Ňohola likolo lalikuta nelikwaluzi kuta yenca kwa Eenhana kafo nekuna ni litaba za bubangoki ze 540 zeliitimbile milala kupala kufela. Kuta ya swalelele ya Ohangwena yepotelwa ki muatuli wa mulao kazazi kuzwelela kwa Eenahna ina nilitaba zelibelezwi kuzekwa ze 800. Silimo sesifelile likwambuyu wa liluko lamulao hanapotezi ndao yeyahiwa nafitisize tabo kuamana ni musebezi oezahala oneutatekile ka Lungu mwa 2015.

Ka nako yale, Kawana ni sikwata sahabo nebapotolohile sibaka samuyaho kaufela kwa Katima Mulilo kwa sibaka sa Sowto kafoo naize, likolo litazwelapili kumbweshafaza mayemo alikuta ni mulao kubona kuli lifosi liamuhela likoto zeswanela ni kubupa sepo yasichaba mwa mulao. Mueteleli wa sikiliti Sampofu, na ize, umwanyakalalo ni sepo yakuli kalulo yapili yamuyaho-tuna itabe ifwekile kwa mafelo asilimo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here