Botswana isaitumela kwa Namibia kuamana ni Kasikili

0
36

Gaborone

Likwambuyu wa Botswana mwa litaba zakwande ni sizwale Pelonomi Venson-Moitoi uize, naha yahabo ikolota Namibia kuamana ni mukwa wa kozo kamo taba ya sioli sa Kasikili netatululezwi teni seo sizibahala kalibizo Lakasikili mwa Namibia mi Matswana bona basibiza ka Sedudu.

Kuzwa Namibia ifumana tukuluho nekubile ni kaňi mwahali a Namibia ni Botswana kuamana ni kafo sioli sesili mwa nuka ya Chobe siwela teni. Hasekupalile kufumana tatululo, linaha zepeli za mbowela za paheka taba ya zona kwa kuta ya lifasi kufumana tatululo. Mwa Ňulule 1999 kuta ya tambeka sioli kwa Botswana katulo ye bakutekile ba Namibia. Venson-Moitoi na ize, linaha zepeli neliketile tatululo ya kozo kuambuka ndwa, sisupo sa kozo ni swalisano mwa katengo kamachaba mwazwelopili kalinaha za kwambowela (SADC). “Neluikambotile kono buňata nebali lutalwana. Kungile lilimo, kono luikambotile, mi lwalumelelana. Kono nelusacani misifa. Luikambotile kabuniti ni kuikabakela maikuto kamo neluzibela.

“Halufumana kuli nelusalumelelani, mwa bubeli bwaluna, lwakupa babamwi bao lusepa. Ki kamo lusebeleza mwa SADC. Luna ni sepo, luikambota lulukuluhile kona mokubupelwa kozo,”a talusa. Mwalinaha zemwi za lifasi, kubunolo kuitwaniseza fataba yecwale ka Sedudu. Ku bunolo, kono hamubone seo lukonile kueza.  Wo kona mukwa olulumela kaona mwa Botswana, mi lukaba lusiezi luli bawini kuya kuile. “Lutabe lusiyezi mwa sikoloti kwa Namibia kuya kuile kamukwa wa kozo oneluikambotile kaona kasilikani salinaha zepeli kukona kutatulula taba yenekona kutisa lyangalilo. Kona moliswanela kuezeza linaha mi kikamo luinezi.” Kakuekeza Likwambuyu ufitisize buitumelo kwa muuso wa Namibia kukona kuyema ňandaleza kumuyemela mwa kanginsano ya sipula sa bumuinasipula bwa katengo kamakopanelo ka Afica (African Union Commission).

Cwanuňu fa, Kashandi ka Namibia kakonkiselize Venson- Moitoi kuba numwana kuyema mwa liketisa kuzwa ba katengo ka makopanelo kamuketa mwa kweli ya Lungu 2016 kuyemela sikiliti sa M bowela wa Africa kulwanela sipula samayemo apahami sa mwa katengo kamakopanelo mwa Africa (AUC). “Kakutalima mukwa o naha ya habona ya Namibia ikonile kueza, kamukwa ocwalo, hanizibi buitumelo bonikona kufitisa kabona. Niboni buitamo bo kashandi ka Namibia kakonile kueza. “Niitumela kwa muuso wa Namibia, sihulu ku mueteleli wa naha Hage Geingob kamuhato wakonile kunga mi ki mukwa otaimulula kemelo yaka.” Baeteleli ba linaha za Africa ni miuso, kwa mukopano wa bu 27 batabe baketile muinasipula yomunca wa katengo ka AUC mwa sibaka sa Dr Nkosozana Dlamini-Zuma.

Mukopano ulelilwe kuba teni mwa Sikulu 2016 kuzwa kala 10-18, mwa Kigali, Rwanda. Venson-Moitoi u kakangisana ni Dr Specioza Naigaga Wandira Kazibwe kuzwelela Uganda kuyemela Upa wa Africa, kamo likwambuyu wa likolo zalitaba zakwande ni Sizwale mwa Equitorial Guinea, Agapito Mba Mokuy uta yemela Africa yefahali.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here