Tolongo ya sipokola ifetuzwi kuba sizubelo sa matokwani

0
35

Windhoek

Tolongo ya sipokola ya nkambe ya Windhoek ifumaneha kuli ifetuzwi kibabamwi kwa batamiwa kuba mazubelo a matokwani, sina ofisi mokubihelwa litaba haiifumaneha kuambalakana musi wa matokwani a zubiwa kuzwelela mwa tolongo.

Sitokisi sa nkambe ya sipokola fa Windhoek sibulukile batamiwa ba 143, bao balitezi kuzekiswa, kamo mwahali kubona kufumaneha bao ba akalezwa kuba libangongi ze sabisa, ze talimani ni kusupiwa mwa litaba za bubulayi, kubata kubulaya, kuuzwa kalilemano, mane ni kuzwa ka buputeleli.

Ni haike kuli Chief Inspector Kaunapawa Shikwambi, ya etelezi kalulo ya lingambolo mwa kalulo ya sizwale ni sichaba u latuzi litaba ze. Ba mutende wa New Era mwa lipoto za bona zenatanata kwa ofisi ko kubihelwa litaba, se bautwile lipilaelo kuzwelela kwa sichaba kuamana ni musi ni kunka kwa matokwani kuzwelela mwa tolongo. Kubane bafitisize litongoko za kuizubela busuleni mwa tolongo, yomumwi wa sichaba ya naile ni mwana hae wa ňaka ya milyani, na ize kufumaneha kuli, kanko ka matokwani kaekelize kuzwelela mwa tolongo sihulu mwa linako za kakusasa kuzwa nako ya lico za musihali, ni kuzwa nako ya lico za mukushuko ni nako ya kuzwa fa mulalelo.

Mubihi wa makande wa New Era ya napotezi nkambe ya sipokola libikinyana zefelile kulatelela taba ya bubangoki ni yena u izo atumela kanko kamatokwani kuzwelela mwa tolongo. Taba yeswana ibile teni likweli zefelile, mubihi wa makande a nasindeketile muhabo yena kuyo biha taba ya busholi kuamana ni libyana za mufu. “Muzamaisi wa nkambe ya sipokola hana liseli kazakuzuba matokwani mwa tolongo. Nihakulicwalo, ki taba yezibahala kuli, balusika lwa batamiwa kapa mane balikani bapichaukisanga matokwani kukenya mwa tolongo. Zeo lifumanehanga nako ya musecho wa libyana ze tiswa ki bapoti,”Chief Inspector Shikwambi a talusa habuziwa.

Habuziwa kuli ki kamukwa mani kuli muzamaisi wa nkambe a tokwe zibo ka taba ye, a talusa kuli kusebelisa ze kola ze sikalumelelwa ni lino ki butata bobutuna naha kabupala. Kutokwahala kueza sesimwi, sihulu haiba naha kaufela ba swalisana kulwanisa butata bwa zekola. Kualabela kwa puzo ya mihato yengilwe kukuyula butata bwa matokwani mwa tolongo ya nkambe ya sipokola ya Windhoek, Shikwambi u ize: “Mapokola baezanga misecho, ni kusecha mutu fa mubili ka biki ni biki kapa nako kaufela akuna ni tokwahalo ye cwalo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here