Lipulukelo mwa mikwakwa ni miyaho mwa sikiliti sa Zambezi

0
42

Bukalo nefumaneha kuba munzi o bulutu ahulu, libima ze mashumi a mane upa wa Katima Mulilo, kufitela 2013 haineulelwa musulo o fita fa N$ 8 million kubakanya lisebelezo, kuekeza N$15 million kuihatisa kuba toloponyana mwa silalanda sani.

Likalulo ze, limwamusulo wa cwale wa lizwelopili hala a musulo wa mali a sikiliti o fita fa N$ 95 million, wo likolo lelibona za matakanyani ni litolopo nelikungulezi kwa tuko. Libaka zemwi zehupulelwa kuzwisezwa pili mwa lipulukelo ze beilwe kwatuko ki libaka za minzi yecwale ka, Sangwali, Lusese, Ngoma, Kongola ni Chinchimani. Likolo la Misebezi ni Linzila liswanela kusebelisa mali a fita fa N$ 178 million ku tuntubula ni kukenisa machachani mukulela mwa museto wa Zambia ni kuyaha mukwakwa wa chebechebe wa libima ze 50 mwahali a Izize ni Schuckmansburg kupazulula Sifuha ni Malindi. Mukwakwa wa kuzwa Liselo, Kongola kupazulula Linyanti kuliba Singalamwe u tananulwa mayemo a wona.

Libala lalifulai la Mpacha ni lona litatalimwa kubeya mukwakwa wa njanji kuzwa Katima Mulilo kuliba Cape Fria o tafumana musulo wa mali mwa musulo wa lizwelopili wa silimo se. Likolo la Njimo likungulezi kwa tuko pene yelikana N$ 103 million mwa lipulukelo za mezi a mwamatakanyani, masimu a lico zetala, kuyepisa liliba ni lizwelopili mwa njimo ya limunanu mwa sichaba. Likolo la Mubu libulukile N$11 million ya kuzwiseza-pili libaka za mwamahae ni lisebelezo sakata mwa sikiliti. Likolo la bo Mapangapanga lisulile lichika la musulo wa N$16.2 million, mwa musulo wa lizwelopili kuyaha muyaho wa matalo ni sibaka sa makunganelo mwa sikiliti.

Likolo la Tuto lisulile N$50 million kusebelisa kwa maino a matichele, kamo musulo wa likolo la Makete mwa sikiliti ki N$19,4 million kuyaha lipatelanyana, libaka za makopanelo za makete ni ku nchafaza mayemo a sipatela sa Katima Mulilo. Kuzwa kuzamuyaho o patehilwe kuyahiwa wa maino a mapokola, likolo la Silelezo libulukile musulo wa kuyaha linkambe za sipokola kwa Chinchimani, Omega, ni Greenwell matongo ni kubeya mwateni libaka zebuluka mafula a limotikala mwa sikiliti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here