Sintolo sa libuka ni liňoliso sikwaluzwi mwa Katima

0
44

Katima Mulilo

Mueteleli wa sikiliti sa Zambezi, Lawrence Sampofu u lumbile muyaho o munca wa libuka ni liňoliso mwa Katima Mulilo, ka kutalusa kuli, mulelo o munde wo a u sikatisa bunde bwa kufumana libuka bukaufi ni zemwi cwalo fela, kono u tilo lamulela kwa sililo sa kutokwa misebezi.

Sintolo sa libuka siluwilwe ki Cletius Mushaukwa ya pepwa mwa sikiliti, yo hape ali muhatisi wa libuka. Mwa nako ya kukwalula sintolo la Bulalu, Sampofu na ize, kutokwa misebezi ki taba yetuna ahulu, kacwalo mulelo wo u tile ka nako yeswanela. Ni taluselizwe kuli sintolo sa libuka sa CKP si kenyize misebezi babeleki babane kubeya malonda ya zwelela kwa likolo lelimwi. Mukwa o swana sina wo u swanelwa kutisezwa kuba mulelo sakata kulwanisa litaba za kutokwa misebezi mwa sikiliti kungela naha kabupala. Kambesi kukwalulwe sintolo se, babeleki ba, nebakabe bali mwa zumo ya kubata misebezi,”kwa talusa Sampofu.

Sampofu na ize, na totoniswa ki taba yakuli miyaho ya libuka ni liňoliso i luwilwe fela ki babazwa kwande a sikiliti fela, ni kuekeza kuli sintolo sitilo ekeza kuzemwi zefumanehanga kufela bakeni sa litokwahalo kwaata.”Kusebeza bukaufi ni balekisi ba libuka kapa bahatisi ba libuka ze sebeliswa mwa likolo, likolo zaluna litabe linolofalezwi ka kufumana libuka kaufela zebatokwa mwa lituto ze aluhani-aluhani. Ni tabile kukwalula pisinisi ya mufuta waye, yeluwilwe ki mwana wa mwa sikiliti.

Sintolo sa libuka sa CKP sifumaneha hala tolopo mi silekisa libuka hamoho cwalo ni lipula za mwa maofisi, ni lisebeliso ni zemwi cwalo. Hape basafa lisebelezo za fa mihala kapa mazimumwangala, ze cwale ka kukopolola mapepa, kulumela maňolo fa mihala mane ni kulumela maňusa ka li internet.

Mushaukwa ya ize, pono yahae kiyakuzwiseza-pili sizo sa kubala, na tambekile likolo zepeli, za Muzii ni Ndoro, sesimwi ni sesimwi mali a fita fa N$1000 kwa kezahalo yeo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here