Bukalo ilela mulao wa sibaka silisimwi mutu ni mutu

1
29

Windhoek

Bukalo yenehatisizwe mwa mayemo a kuba toloponyana, italusa kuli, i kabe ifukulize palo ya libaka za mayahelo a maino a maňataňata ao a nafilwe kwa babeleki ba mayemo sakata ba muso, kamo mwahali kubona, babamwi nebafumani libaka ze silela kamo buňata bwabatu batokwile mayahelo.

Hanabulela kuba mutende wa New Era, muňoli yomuhulu wa toloponyana ya Bukalo, Martin Limbo u ize, mayahelo a nafiwa fela busuleni, nafilwe ki babeleki ba likolo la sikiliti sa Zambezi banebafilwe kuyotusa swalelele feela. Limbo u ketilwe kuba muňoli yomuhulu wa toloponyana ya Bukalo silimo se, mwa Mbuwana, u ize Ofisi ya habo iňatafalezwi kimusebezi o fosahezi o neuezizwe ki bane basebeza swalelele fela.

Lutilo fumana misebezi ye fosahezi yeo luswanela kubakanya,”a talusa. U ize, babeleki swalelele, neba abela mayahelo a limamwi mwa batu babaňata, seo sitisize mifilifili, kono una ni sepo yakuli zeo litabe libakanyizwe pili silimo sisikaungula kale. Limbo hape u ize, bakabe bahatisize mulao wa kutomela babafilwe libaka za mayahelo nako ya kutateka kueza sesimwi fa libaka zabona mwahali a likweli ze silela kuisa mwa silimo. Kaniti, aluna kuina ni libaka zelobezi fela kusina sesieziwa kuzona libaka zeo,”kwa sepisa muňoli yomuhulu wa toloponyana. Kalibaka lataba ya kutokwa maino mwa Bukalo, kutaluswa kuli, babeleki baina mwa mandu a sizo a lulezwi kabucwani ni kumatehiwa kalizupa, kamo katengo katolopo kazweli kubiza balipulukelo kuyoyaha mandu sakata a litina.

Mwalitaba zeswana, Limbo u talusa kuli nihaike libaka zetokwahala li mwa palo yefitelela sikiti, u kupile sichaba kufitisa likupo zabona, sina katengo katoloponyana a kakatateka kutalima kwa mayemo ao bakupi bana niona, kuamana ni buipumaneli. Bukalo i fumaneha fa sibaka sesinde, mukulela wa mukwakwa o liba Ngoma mabapa ni Botswana, fa mangandanzila a mukwakwa oliba sibaka sa likamba latutu ya litapi sa Muyako kafoo kuna nimubu o nunile ahulu kwa njimo ya bulimi bwa limela.

Taba ya mubu wa maino nefulana ahulu mwa likwelinyana ze, kamo buňata bwabatu banebaikutwa kukungulelwa kwatuko mwa kabelo ya mubu wa mayahelo nebabile ni liponiso zenetibanya mazebe naha kabupala. Kulatelela liponiso a bomaliponiso za kuchaula mwa makululu kaza mubu, muso kabunya, wa alabela kwa litaelo zeo, kakusepisa kuli u tabe u bakanyize libaka za mayahelo zefita fa mianda ye mibeli naha yote.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here