Kupuzo ya lizazi la basupali mwa Zambezi

0
29

Katima Mulilo

Muyemeli wa sichaba wa silalanda sa tolopo ya Katima Mulilo, Benard Sibalatani u lumbile katengo kabasupali kasikiliti, kamukwa wa kuzwiseza-pili bukamuso bwa ba supali mwa sikiliti. Sibalatani na talusa ze kwa mukiti wa kutabela lizazi la basupali wo ezahalile kakuliyehanyana kwa Katima Mulilo. Kakuya ka Sibalatani, mulelo wa kubupa katengo ki mulelo sakata, kalibaka lakuli, kalwanela liswanelo za basupali mwa sikiliti.

“Kikalulo ya butokwa ya kuli mubupile katengo kasikiliti, ka kaongaonga, kubukeleza ni kuzwiseza-pili litokwahalo za basupali. Katengo kabasupali kaezize misebezi yeminde ahulu ya kulwanela liswanelo zabasupali mwa sikiliti sa Zambezi. Bukachenu le, basupali sebana ni mibamba ya bona mwa lipanga ni lintolo.

Nazwezipili kutalusa kuli, mwa nako ya cwale lindiyala kikale linatafala bakeni sa mafu kuzwelela fa butuku bwa naha bwa katowati ka HIV ni AIDS, kamo lindiala lisiyezi mwa pabalelo ya basupali, ki kwabutokwa kuzwiseza-pili swalisano ni lituso fahalimu a basupali. HIV ni AIDS ki sifanu mwa naha, yetisa kun 0atafala kwa lindiayala. Bunata bwa basupali batokwa susuwezo ni swalisano. Tuwelonyana ya busupali a ikwanisi kulela lindiala kaufela. Basupali baswanela kufumana lico sakata, mezi, maino ni lituso kuzwelela kwa sichaba,” kwa talusa Sibalatani.

Muinasipula wa katengo kasikiliti ka basupali, Borniface Limbo u likile kufitisa maikuto a swana ni kutoloka zwelopili yekakonile kutisa katengo ni kuekeza kutalusa kuli, katengo kafumana butata bwa kupotela basupali kaufela, bakeni sa sibaka butuna ni kutokwa linzila za kuzamaisa. Katengo katisize mukwa wa kuli basupali babe ni mibamba ya bona mwa lipanga ni kuli batompiwe ki ba lipisinisi. Nihakuli cwalo, luna ni butata bwa kutokwa pene ni limotikala za kusebelisa kupotela basupali baluna,” Limbo a tatulusa.

U zwezi-pili kulumba muso kwa kekelezo ya lipesenti ze 66 fa lituwelo za basupali. Muyemeli wa Government Institution Pension Fund mwa sikiliti ka za mipilelo, Reagan Maiba u lumbile basupali kuikambusa mwa litaba za buchakolwa, kuzuba zekola, kakutalusa kuli, mikwa yamifuta ya ze cwalo, i busula mwa bupilo bwa sichaba.

“Lutokolomohe kuiponda mwa buchakolwa ni kusebelisa ze kola. Lulute babanyinyani baluna mikwa yeminde, kusupeza sikuka sakata kwa peu yetaha mwa mulaho,” Maiba a talusa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here