Likomu za busholi ze silezi ka zepeli lifumanwi mwa Zambia

1
33

Kamenga

Swalisano yeli mwahali a sipokola sa Namibia ni Zambia itisize miselo yeminde kalibaka lakuli likomu ze silezi kazepeli zeneuzwizwe biki yefelile mwa silalo sa Sikaunga mwa silalanda sa Kongola nelifumanehile mwa Zambia.

Likomu zenefumanwi lipatilwe kwa sibaka sa Zambia sa Sinjembela libima ze mashumi a supile kuzwa Kamenga, neli swelwi ki sikwata sa sipokola sa bolyaminzi mwa naha yani banebazibisize ba muso pili ba sipokola sa Namibia basikazibiswa kale. Bana ba Zambia nebafumanwi ni likomu zena ni lisupo kwa mazebe za naha Namibia. A babuzakiwa alimumwi kubona natamilwe kamo bababeli sebabanduka, kacwalo basaikapesize machachani. Kakuya kumuna likomu, Borniface Subulwa ya natondile likomu kono nasika lemuha kuli liuzwizwe, kufitela a fumana linusa kuzwa kwa mapokola lakuli a yosupa likomu zahae. Na kenyize mwana wa naha Zambia kubabalela limunanu zahae, yo naikambangile kuzwa kweli yapili fela.

“Nenikenyize musebezi imutongo mwa Muimunene ya natondahalile kuzwa fa kumufa muholelo wa kweli ya pili. Likomu neliuzwizwe ka la 9 Yenda, mi nenisika biha taba kwa sipokola kaliba lakuli nenisana ni hakanyeho yakuli liuzwizwe kapa likauhile fela. Nina ni tumelo yakuli imutongo ki ya akalezwa bulengwami bwa likomu,”kwa talusa Subulwa. Mapokola ba Namibia ni ba Zambia nebasika tiseza fakuli mulisana wa likomu kiyena ya tamilwe kwale kwa nkambe ya sipokola ya Sesheke. Ya akalezwa u zibahalile ka Kutulo Kumwala. Sibuhabui wa sipokola mwa sikiliti Sergeant Kisco Sitali u file mamela kwa balimi kutokolomoha kukenya misebezi balisana balikomu babasina mapampili a buizibahazo ni kubakupa kubiha mizamaelo yesaswalehi hande kusina kusinya nako.

“Lueleza balimi kukenya misebezi bababaleli balimunanu babana ni mapampili a buizibahazo ni kubiha tondahalo kaufela ya likomu kabunako kufitela kulondota mutala wa limunanu kalibaka lakuli malengwami babamwi bana ni lilemano,”kwa eleza Sitali. Nihaike kuli mapokola nebasika fa palo ya lipiho za bulengwami bwa likomu silimo se, nako yenekuhatiswa makande, kono kuna nitumelo yakuli busholi bwa limunanu bunze bupahama mwa sikiliti.

Libiki zepeli zakwamulaho likomu nelifumanwi mwa Zambia ni kukutisezwa kumuna zona mwa Namibia kwa museto wa Wenela kwande a Katima Mulilo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here