Kukwaluzwi kupangiwa kwa masenke mwa Katima

0
38

Katima Mulilo

Palo ya babancha ba mashumi a mabeli ba fumani misebezi kwa muyaho o panga masenke wo neukwaluzwi simubuso la Bufaifi ki Mayor wa Katima Mulilo, Charles Matengu.

Matengu u talusize kuli pisinisi i tile ka nako yeswanela yeo Katima Mulilo inze i hula kwa kalulo ya miyaho ni kutokwa misebezi sihulu kalulo ya babancha.

“Luamuhela mifuta ya lipulukelo ze cwana. Ni taluselizwe kuli pisinisi ye ita kenya misebezi batu ba mashumi a mabeli. Seo sitalusa kuli, babanca baluna ba mashumi a mabeli kikale ba zwiswa mwa makululu, sina tolopo ya luna haitalimani ni kutokwa misebezi. Lusepa kuli palo ya babeleki i tabe i chimbukile pisinisi hanze i hula,” kwa talusa Matengu.

U ekelize kutalusa kuli, kupangiwa kwa masenke mwa tolopo kuta kutiseza liteko za masenke mwamulaho kwa bayahi. “Bayahi baluna ba taimuluha sina masenke a teko yefafasi ni mayemo sakata satafumaneha mwa tolopo,” kwa talusa Matengu. Muyaho u yahilwe wiko ya tolopo ya Katima Mulilo, mi ki mufuta wa makalelo o ikemezi mwa tolopo, o panga masenke a kuyahisa, a mifuta-futa, a mibalabala ni lisipi za kupangisa lituwa. U luwilwe ki wa lipulukelo wa China, Guo Yunhai wa lipulukelo za ba ABC.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here