Ovature Vakambura Omarunga mOvitoto

0
33

I Kuvee Kangueehi

OTJOMUISE

Oserekaze ndjitumbira mozondendera za Tjandjomboimue, Pevangua Kariko, makumininwa mokukara kohonga yotjimbumba tjourunga wovinamwinyo tjitjivaka nokuzepa ovinamwinyo vyovatuta va Vitoto natjikarandisa onyama ko Tjozondjii na Zorongondo.

Kariko novahakerwa mouruga varwe vane vakamburirwe Osondaha mapeta mOkahandja tjivavazerwe nomitundu vitatu vyozongombe zourunga. Ovo aveetano veere komurungu wotjombanguriro mOkahandja Omandaha posyo avepatua okurisuta okungunda amavekara pendje nouhopanare ngunda otjiposa amatjikayenda. Otja kOmbara ya Vitoto, Vipuira Kapuuo, ovature va Vitoto ovikando ovingi peke peke momieze vitatu mbyakapita veyendekera Kariko amaryanga mo Vitoto mo Izusu ombapa yonomora ya Tjozondjii.

Posyo ovo kaa vemuhakere movitjitua kangamwa ovivi.

Nungwari ovature vauta okuhara ombango momaryangero we inga mena rokutja eye keiwe moresevate indji nu wina kena ovazamumwe muyo.

Orovyungura ndazuko Kariko wamunikire iyotjimbumba tjovature tjitjari amatjitjevere ngumapeya aerire omarunga wovinamwinyo okuya moresevate indji. Kariko ape wakarere oiri mOvitoto tjazumba ayaruka kOkahandja.

Kombunda wakotokere rukwao nu kombunda yozoiri mbari ayaruka.

Mapehakwa kutja momeero otjeyetjavari inga otjaturikire omitindu vitatu. Eyuvando wakapitire pomatjaerero nomakondononeno womatemba wovature oveni posyo owo ave hahiti metemba re mena rokutja oserekaze.

Posyo Osondaha Kariko kaari omuningandu tjingetjo tjaire kOvitoto nokuyaruka ko Kahandja. Mbari pomatjaerero womatemba vaendekere kutja etemba re kombunda rahaama ayo ratoora ovina ovizeu. Veritjaerere nu tjivamunine muro avevaza mo omitundu vitatu.

Kapuuo aahaka kutja ovarumendu vane mbari metemba indi ovature vondanda yomaturiro ngeheri wokotjiveta ya Vyfranda pendje na Kahandja.

Ovo venana ozonganda zonyama zomokuti mena rokutja oserevate ya Vitoto maveitjiwa nawa. Ovatuta tjivazire nokuvekambura vakavazere omikova vyozongombe zourunga mOkahandja nuwina avekazuva kutja Kariko una okanganda konyama kukerandisa onyama kovature vorukondua rokuvare.

Kariko ngwaziriire kOmongua, makuzu wavakere etemba rohoromende nekerihoreka mofarama ye. Oporise tjiyeriteza erihwike aripi. Omurumendu we nai uri motjovakamburwa tjamunikwa ondjo mourunga ape ozombura mbari ndakapita.

Otjiwana tja Vitoto Omandaha tjayandjere orutuu rozondjemeno komupangure wOtjombanguriro tja Kahandja okutjinigira kutja atjihayandjere Kariko okungunda amerisutu okukara pendje nouhonapare. Morutuu otjiwana tjaraisire kutja ngunda ongondononeno yotjiposa ihi kaiyeya kotjikoro tjinga ozongombe ape 25 ngunda azazenga nu omahino aye munika peyapayuva.

Kairko novakwao maveundjirwa okuya komurungu wotjombanguriro rukwao mu Katjose.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here