Iinima Ayike Kayi Li Momilema

0
12

KuChrispin Inambao

WINDHOEK

Nonando aalongithi ayehe yopaunangeshefa nomomagumbo muumbugantu waAfrika oya taalelwa kompumbwe onene yolusheno sha etithwa kedhigo lyoonkondo lya ngambekwa komahangano gomalusheno, iinima ayihe kayi li momilema noshizimbi molwaashoka ope na ngaa omayakulo gwontumba gethimbo ele.

Omayakulo gomeendelelo gethimbo ele otaga monika muushina wokudhiga olusheno mboka hawu longo komahooli gondisela nopetolola – ano uushina wolusheno mboka hawu vulu okuhumbatwa nohawu vulu okukwathela iilongitho hayi tema koonte dhetango hayi landithwa koTooltec, okampani ndjoka ya tseyika nawa mokulanditha iilongitho niipumbiwanima moCymot ndjoka yi na iitayisitola konyala moNamibia alihe.

Moonkundathana omathimbo ga zi ko naJ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here