Mueteleli u Potela Libaka za Munda mwa Caprivi

0
37

MWA nako ye kuswani ni mitayi ya makande mwa sikiliti sa Caprivi, mwa mazazi a felile, Mueteleli Hifikepunye Pohamba na kile a bulela kuli maemo a munda mwa sikiliti a bilaeza luli. Mueteleli na bulezi manzwi a, kasamulaho wa kupotela libaka ze potolohilwe ki mezi a munda ka polopela mwa sikiliti.

Pohamba na kile a potela libaka ze cwale ka Singalamwe, Choi, Mbalasinte ni Schuckmansburg.

Na kile a talusa kuli mwa nako ya lieto la hae na kile a bona batu inge ba tuta mwa minzi ya bona ye potolohilwe ki mezi ni kuliba mwa libaka ze omile hande.

“Ni kona feela kubulela kuli maemo a cwale a maswe kakuli bun`ata bwa minzi I potolohilwe ki mezi. Ni iponezi ka meeto batu bene ba tuta kuzwa mwa minzi ye apesizwe ki mezi ni kuliba mwa minzi ye omile hande,” ne kubulezi Mueteleli.

Na talusize kuli kuna ni matata a lico kubeya malobalo a bana ba sikolo ni maticele ba bona. Na ekelize kubulela kuli ku tokwahala malobalo a batu ba ban`wi bene ba kilwe ba tutisezwa kwa nkambe ya Schuckmansburg ka kutazeleza kuli kutokwahala tuso ka bubebe.

Ze ni halilicwana, nihaike lika li inzi mwa maemo a maswe a, Pohamba na tabisizwe ki lika kaufeela zenze swelwi kuno ezwa ka mulelo wa kulilimanisa likayamana le kakuli lico linze li swelwi kuno fiwa kwa bayahi baba taselizwe ba.

Pohamba hape na kile a swala mukopano ni Malena ba sikiliti baba etelezi Mafwe, Masubia, Mayeyi ni Mashi.

Pohamba na kile a tabiswa ki mukopano o kakuli bun`ata bwa Malena ba, neba kile ba mu taluseza kaza mipilelo ya bayahi ba bona.

Mubusisi wa sikiliti ili yena Gabana, Leonard Mwilima na kile a toloka kuli likayamana la munda li maswe kakuli palo ya batu ye likana 20 000 kiye taselizwe.

Bun`ata bwa Masimu na apesizwe ki mezi, kubeya likayamana la butuku bwa taku ni mulomo bwa limunanu bose bu siile batu mwa n`alelwa.

Yo Muhulu wa Katengo ka Naha ka Putako, mutompehi Gabriel Kangowa naize nihaike munda wa silimo se neu sika n`atafala ahulu kufita wa silimo sesi felile, kuna ni butokwa bwa kututisa bana ba likolo ni kuba beya mwa likolo ze omile hande.

Na ekelize kubulela kuli mungendenge wa kututisa bayahi unze u zwelapili.
Na kupile bashemi kumamela bana ba bona ni kusa ba lumelela kubapalela mwa mezi a munda a, kakuli ba kona kutiba kapa mane kuswaliwa ki likwena.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here