Mufumahali Pohamba ufa Lico za Munda

0
41

MUFUMAHALI Penehupifo Pohamba uta potela likiliti za mwa mutulo kacenu ka mulelo wa kutambela lico za munda ni lisebeliso zen`wi zene kilwe za neulwa simubuso.

Na kile a bulela mwa mazazi a felile kuli likayamana la munda li tokwa swalisano ni tuso ya bayahi kaufeela.

Mufumahali Pohamba u kulubelwa kuli uta potela sikiliti sa Oshana kamuso, haa la bulalu lona, uta potela sikiliti sa Ohangwena. Ze ni halilicwana, katengo ka kan`wi ka kwa mukunda kaka okamezwi ki bayahi ba lipisinisi ba naha China kaka zibahala ka Chinese Loving Heart Charity Organisation neka neuzi lisebeliso ze shelana kubeya tuma matilesi twa kulobala.

Hane kubulelwa kwa mukopano wa simubuso wa kutambeka neulo ye, ye kona kuca mashilin`i a likana N$60 000, Ndumeleti wa naha China, Ren Xiaoping naize bayahi ba habo neba kile ba bona butokwa bwa kutusa mwa likayamana la cwale le.

Mufumahali Pohamba na kile a tumusa tabo ya hae kuamana ni neulo ka kubulela kuli tuma matilesi tuta tusa kakuli libaka zen`wi lisa bataa ahulu baken`i sa mezi.

Palo ya bayahi ba naha ye likana 71 000 kiye taselizwe ki lona likayamana le silimo se.

Pene ye likana N$61.3 million kiye ta tokwahala mwa likweli ye talu ze taha ili kuli butata bu konwe ku lilimaniswa.

Yo muhulu wa katengo ka naha ka Putako, mutompehi Gabriel Kangowa na kile a kupa bayahi kuzwelapili ni lituso ze shelana kuli kutuswe bayahi baba taselizwe ba.

Naize mubuso ni tutengo to tun`wi twa kwa mukunda haba koni kunanula mutiyo kaufeela o ba nosi mi kacwalo kutokwahala lituso ze shelana kakuli mubuso hape usa sweli kuno talima kaza litokwahalo za bayahi ba ban`wi baba sika tutiswa kale, bane ba boni masimu a bona inge a tibiswa ki ona mezi a munda a.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here