Nkuru Ministera Tahundire Vadinkantu Valironge Unene

0
32

MoOhuushe

Eyereko lyoyimaliwa eli kageve sinkwa ntani ministera goyimaliwa kuna kugava mukumo asi epangero lina lituramo asi nkenye munona aze kosure. Edi kadikere nonkango dankuruministera Nahas Angula.

Nonkango edi kadi tumbwire paapa kakauyungisire momapeu sigongi koOshuushe moOkaku momukunda horowero gwaOshana. Nkuru ministera kakauyungisire sigongi soSWAPO,omu kakahundilire asi vadinkantu vahepa kupandura eyi gavaretera SWAPO, yipo asi vahepa kulironga unene.

Age kavadiworokesere asi Namibia sirongo sakara noungawo wasene nye morwa kupira ava vayilirongera vanayirongo kuna kuyatapa ungawo wetu.Vadinkantu mwahepa kulironga unene,yipo muruganese eyi gaweka Namibia.Age kavahundilire asi tukulikeni sirongo setu, nampili ngomu sakara asi sinene nye vantu vamo vasesu. Age kavadiworokesere asi yivike yivali tupu yina hupuko tatudaneni egwaneso lyetu nomvhura 18,mokumanguruka. Eyi kuna kulikida asi Namibia sirongo sina litete. Nampili ngomu ngatulidana nye ngoso hawe twahadivara vakwetu ava vatusiga morwa ekondjero sirngo esi.
Koveli vanyengi vanakutuhadagura asi ngano tudivare omu twagwana emanguruko lyetu,yiyo nakumuhundira asi mwahayirugana oyo nsene tuyirugana hawe ose kuna randesa tupu ava vayitamekere eyi yokumangurura sirongo. Vantu owo vana kuwizako vahepa kuvatantera yokuhamena mapenda ava vakondja dogoro tugwane emanguruko lyetu awo kuna kara dokotora Sam Nujoma, Andimba Toivo yaToivo napresidente Hifikepunye Pohamba moumpitisili wawo ou vakara nawo. Mpora yizo ntundiliro zoyininke nayinye ezi gaturapo kamarada Nujoma moumpitisili wendi zikare ntateko omu natuvhura neina ngesi kusikama turwanese nomukisi nonzara.Nomvhura nadinye edi tuna kara ose kwadjobwana mpora yipo asi tuzikungeni pwahana mfudu.Simpe kavadiworokesere asi vanyengi vaSWAPO ava garangwire momahoroworo simpe kapi vana pura asi vazumbanesa.Yipo asi awo kuna kupapara nompito mokugaununa muhoko ogu kukwama marudi yipo asi vayapangere hena sirongo setu.Morwa mukaro nye gwangoso nkenye gumwe kuna hara kuturapo mbunga politika zamwene negano asi ngano akare mpitisili.

Twahepa kuvangareni asi kapisi nkenye rudi rukare nombunaga politika zaro,twahayitarerera nampili nakauke asi yihoroke yangoso.Namibia sirongo yina gumu ngwendi yeyi ngesi; nzara,ruhepo mukisi goHIV/AIDS.Maudigu nagenye ogo kuvhura kugagusapo nsene asi muhoko gulipakerera.

Vana makuto kavakakerepo posigongi esi kava kere Ministera gona gonomina age hena kansela gomukunda horowero ogo Henock yaKasita,nguuru gomukunda Oshana Klemens Kashuupulwa,meya gwaOngwediva age hena mugwanekedesi goSWAPO moOshana Erastus Uutoni.Komeho aka uuyungise sigongi nkuru ministera kakadingwire ava rwaguma ruhanzo vayakara kevango eli vana kutumbura asi Ongwediva Trade Fair,nontopa ezi zagwanekedasa mukunda gwaOmpundja naOshakati,eyi zazungururapo mvhura ndi asi ruhanzo.Ntani hena yiyo kakapitire kevango lyepe oku vana kutwara ava runa gumu ruhanzo pepi noNamibia Breweries moOshakati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here