Tuso Hape i Tusa mwa Likayamana la Munda

0
47

BA kampani ya Tunacor Fisheries Limited neba kile ba neula palo ya mabbokisi a likana 152 kwa mahositelu a likolo a shelana mwa naha sunda ye felile.

Hane kutambekwa neulo, muofisa ya bona za lipatalazo kwa kampani ya Tunacor, mufumahali Nurella Ngozu naize neulo I zamaelela ni pizo ya mubuso ya kuca litapi kakuli litapi ki bupilo ka kuekeza kuli, neulo ita susueza bayahi ba naha kuli bano ca litapi kamita.

Ngozu na kile a tumusa kuli mwa libiki ze felile, naha nenze sweli kuno fumana lufafazani lwa pula ni kutisa likayamana mwa libaka zen`wi kafo, bun`ata bwa mabasi sa palelwa kuipilisa mwa nako ya cwale kalibaka la lona likayamana le.

Kika lona libaka le kakuya ka Ngozu, ba keleke ya Mulimu ye zibahala ka Evangelical Lutheran Church hane ba kile ba ikopanya niba kampani ya habo kuli ba kone kutusa mahositelu a talimani ni likayamana mwa naha kaufeela.

“Kampani ya luna ne kile ya itekula kuli I swale sisitataliso se ka mazoho a mabeli ni kutusa ka mashilin`i ni lituso zen`wi haiba inge kukonahala, sihulu kwa mabasi a taselizwe ki lona likayamana le,” ne kubulezi Ngozu.

“Luta tambeka palo ye likana 3 000 kg ya litapi kwa mahositelu. Libaka za matolopo ze likana 19 ni zona lita fumana se sin`wi kuyona neulo ye,” ne kuekelize Ngozu yana kile a ekeza hape kuli kampani ya habo ita bona kuli litifo kaufeela za mungendenge o sepahala o, li bonwa ki kampani ya habo.
Neulo I taluswa kuli ita ca pene ye likana N$55 000.

Kampani ye swana se neuzi litapi hape kwa mabasi a sikiliti sa Omusati mwa sibaka sa Okalongo, Oshakati mwa sikiliti sa Oshana kubeya Omafo mwa sikiliti sa Ohangwena.

Milelo yen`wi inzwe I swelwi kuno bonwa mwa nako ya cwale ya kubona kuli tuso ni lico zen`wi za limbule za mwa liwate za neulelwa mabasi a taselizwe ki lona likayamana le.

Kampani ya Tunacor ki kampani yen`wi hala makampani a naha a itengile mwa njimo ya bundui ka lilimo na lilimo. Kampani ina ni babeleki ba palo ye likana 750 ba mwa liwate ni fande.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here