Mabuku a Taseza Masimu

0
28

BALIMI ba sizo ba sikiliti sa Oshana seba bilaezwa ki palo ya mabuku ni likokwani zen`wi zese n`atafezi ni kufita mi kacwalo seba saba kuli lita sinya limela za mwa masimu a bona.

Maofisa ba mwa Likolo la Njimo, Mezi ni Nahen`I seba taluselizwe kaza likayamana le.

Mabuku a, ni likokwani zen`wi li zamaya ka bun`ata mi li tisa sinyehelo ye tuna kwa limela zeli ca.

Likokwani ze neli bonahezi mwa minzi ye cwale ka Omeege, libaka zeli mabapa ni Ongwediva, Onelago B, Ekolyanaambo, Okaku, Ekamba ni Olulongo.

Yaha Nakaande yali muofisa wa Likolo la njimo na kile a nitifaza kaza sabo ya likokwani ze ka kubulela kuli li kona kutisa sinyehelo tuna mwa masimu a mauza ni makonga ni kusiya balimi mwa likayamana.

Mulimi ali mun`wi wa munzi wa Eputa mabapa ni tolopo ya Ondangwa sa bihile kaza likokwani ze, zene kile za taseza simu ya hae. Na kile a talusa kuli Likolo la Njimo li ziba ka likokwani ze, ze zamaya ka sikwata.

Likolo seli lumelezi sikwata sa licaziba mwa libaka ze shelana kuli si kone kutusa ka kubulaya likokwani ze ni kutusa balimi. Kakuya ka Nakaande, likokwani ze li taseza ahulu mauza ni kufita lico zen`wi, mi hali taseza za sinya luli.

Nakaande na kile a bulela kuli mabuku a ha taseza limela, mulyani o kona kutusa u bizwa Sumithion.

Kakuya ka muofisa, lisupo za tasezo ya likokwani ze li konwa kubonwa kwa matali kakuli matali ata bonahala kuli na cilwe luli ni kutisa lisinyehelo tota hala lisupo zen`wi.

Maofisa hape ba talusa kuli mabuku a tabela ahulu limela ze nyinyani.
Mabuku a hape a zibahala ka kukona kun`atafala ka bubebe ha kuba ni pula ye n`ata mi a zamaya ka sikwata tuna sesi kona kusinya simu mwa nako ye kuswani feela.

Maofisa ba eleza sicaba kuli si kone kuikopanya ni masintolo a lekisa milyani ye shelana yeli mabaka ni kuleka milyani ye haiba inge ba bona kuli maofisa ba Likolo banga nako ha kuamwa kaza kutusa mwa likayamana le.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here