Nonge ya Maticele ba Naha Nigeria ya Tatululwa

0
15

KUTAHA kwa maticele ba naha Nigeria mwa naha mo, kutaha ka mulelo wa kulika kukwala lipula za ona musebezi o wa buticele mwa likiliti kaufeela za naha sihulu mwa likiliti kapa likolo ze sana ni lipula ze swana ze kwaluhile.

Toloko ye ne kilwe ya fiwa ki ba Likolo la Tuto kuamana ni linonge zene kile za patalazwa fa moya ni mwa mitende.

Ndumeleti wa naha Nigeria mwa naha mo, Prince Adegboyega uli na sika utwiwa hande kiba mitayi ya makande bene ba kile a ba biha kuli yena na kile a bulela kuli, u tabisizwe ahulu ki palo ye likana 160 ya maticele ba naha ya habo baba ta kona kufa lituto ze cwale ka lipalo ni zen`wiz a Sayansi baha ta kena mwa naha mo, likolo hali ta kwalula mwa silimo se sinca ka mulelo wa kuto fa lituto.

Kakuya ka Mun`oli yo Muhulu wa Likolo la Tuto, mutompehi Vitalis Ankama, kupo ita tambekwa kwa ofesi ya naha muta kuba ni tokwahalo ye cwalo.
Ankama na kile a kupa maticele baba inzi fa makulu kusa bilaela ahulu ka kubulela kuli babe ni pilu telele kakuli mubuso niba katengo ka Nantu basa itengile mwa puisano ya kufumana tumelano sakata.

Mwa manzwi a hae, Ankama na ekelize kubulela kuli bazamaisi kapa bona baeteleli ba likiliti seba filwe mamela ya kubona kuli, haisi maticele ba bana ni mapampili a tuto kiba ba kenywa musebezi wa buticele haisi mwa linzila za putako ze eza kuli hakuna maticele ba cwalo.

Na kile a kupa maticele hape kuli ba yeme hande ni kubona kuli ba swalana ni maofesi a likiliti a tuto ni kubona kuli haiba lipula za buticele inge li kwaluha ba kupa misebezi ye cwalo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here