Pohamba u Apala Mushukwe wa Kopano

0
14

MUETELELI wa naha mutompehi Hifikepunye Pohamba hamohocwalo ni yo nali Ngambela wa naha sapili-pili, mutompehi Hage Geingob neba kilwe ba ketiwa kuba Mueteleli wa kopano ye busa yona ya Swapo hamohocwalo ni kuba Mubakweli ku Mueteleli wa kopano ya Swapo ili mutompehi Geingob mwa biki ye felile ye.

Babeli ba, kubeya yo na yemi mwa sipula sa Mubakweli ku Mun`oli yo Muhulu wa kopano, ya sweli sipula sa Likwambuyu wa Likolo la Tuto, ili mutompehi Nangolo Mbumba neba kilwe ba ketiwa kusina limembala zene ba kile ba yema ni zona kuli ba lwanele mishukwe ye mwa lipula ze kwa mukopano wa kopano ya Swapo ono keta Mueteleli wa kopano ni lipula zen`wi ze talu ze pahami mwa kopano ni kufita cwale-cwale.

Mukopano no felile la butanu.
Sipula sene si kilwe sa lwanelwa neli sa Mun`oli yo Muhulu wa kopano ili mo yo na sweli sipula se cwale, mutompehi Ngarikutuke Tjiriange ni mufumahali Pendukeni Iivula-Ithana neba kile ba lwanela sipula se sene si kile sa bona mufumahali Iivula-Ithana inge asi teula
.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here