Likomu za Busholi li Fumanwa kwa Museto

0
20

LIKOMU ze lishumi zene uzwizwe mwa silalanda sa Mubiza, libima ze 15 mwa mutulo wa tolopo ya Katima Mulilo neli fumanwi sunda ye felile ki mapokola ba naha Zambia kwa sibaka sesi zibahala ka Makanda.

Likomu hali sika fiwa kale ku muna zona yana kilwe a zibahazwa ka kuba mutompehi Kabuku Ndara.

Mupokola yo mun`wi yo muhulu, chief inspector Fredrick Nalisa na kile a bulela kuli mwa nako ya cwale maofisa ba habo banze ba sebeza hamoho ni licaziba za makete a limunanu ka mulelo wa kulika kufumana nji likomu neli yambuzi butuku kapa awa.

Nalisa mwa manzwi a hae na kile a bulela kuli ofesi ya habo ne zibisizwe kaza butuku bwa taku ni mulomo bone bu eshize mwa naha Zambia mi kacwalo bun`ata bwa limunanu ze liba naha Zambia ni kukuta li kona kuba mwa likayamana la kuyambula butuku bo.

Seku tamilwe mutu ali mun`wi ya kulubelwa mwa busholi bo.

Baban`wi ba ba kulubelwa ba akalezwa kuli basa ipatile. Kaufeela bona baba akalezwa mwa simpangaliko se, ki bayahi ba naha Zambia.

Mwa simpangaliko se sin`wi, mapokola neba kile ba fumana likomu ze 17 zene kilwe za uzwiwa mwa naha Zambia ni kutiswa mwa Malindi libima ze 50 mwa mutulo wa tolopo ya Katima Mulilo biki ye felile.

Likomu neli kenisizwe mwa naha isi kamulao ki bayahi ba nee baba kulubelwa kuba bayahi ba naha Zambia, ni ku li lekiseza kwa bayahi ba naha ye.

Nalisa na kile a nitifaza hape kuli balekisi hamohocwalo ni ba leki neba tamilwe kuamana ni busholi bwa likomu ze.

Ba akalezwa kaufeela, neba yemi fapila khuta ya mubusisi.

Ba akalezwa ba ban`wi neba tamilwe mwa naha Zambia. Likomu neli tambekilwe kwa ban`I ba zona mwa naha Zambia ka museto wa Wenela.

Nalisa na kile a fitisa mamela kwa bayahi kaufeela sihulu bayahi baba itengile mwa pisinisi ya busholi bobu swana kuli ba tuhele musebezi o cwalo.

Na ekelize kubulela kuli ofesi ya habo I ziba liswalisano kamukana ze iputezi ten`I hala masholi ba naha ye niba naha yani mi kacwalo ofesi ya hae hape ita lika katata kuli masholi kaufeela ba tiswe pila mulao.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here