Namibia naSouth Afrika Ya Shaina Omauvathanotsokumwe

0
20

WINDHOEK

Namibia naSouth Afrika metiyali oya shaina omatsokumweuvathano gelongelokumwe pethimbo lyetalelopo lyomasiku gaali lyOmupresidende gwoshilongo shoka, omusamane Thabo Mbeki moNamibia.

Omatsokumweuvathano ngoka oga kwatela mo ependulopo lyomapungulo oshowo egameno lyiishiindalongo mbika iyali, omalongelokumwe gomakwatathano gopaunadiplomate gOshikondo shIikwapondje oshowo Uuministeli wIinima yOmegumbo nEkondololo lyOkoongamba.

Omupresidende Hifikepunye Pohamba ota ti etalelopo lyaMbeki oli li uumbangi wa yela womakwatathano omawanawa gopaliko nopaudiplomate ngoka ge li po pokati kiilongo mbika. “Ondi na eitaalo kutya oonkundathana dhetu mpaka nena oshowo eegululo lyopamuhanga lyOshigongi shAapanguli shoka shi na okuningwa (metitatu) otayi yambula po nokuhumitha komeho omakwatathano nomalongelokumwe ngoka ge li nale pokati kiilonga yetu iyali,” Pohamba ta ti.

Mbeki oshowo Omupresidende Pohamba okwa li ya tegelelwa ya wilike oshigongi shomasiku gaali shoka tashi lalakanene okuhila aapunguli yopaigwana yopondje ya vule okupungula moshilongo. “KuNamibia, oshigongi shoka osha simana unene oshoka oshi na ompito ya eguluka okulundulula onkalo yemona moshilongo shetu oshowo moshitopolwa shaSADC ashihe.

Pohamba okwa holola eitulomo lyEpangelo miimpungu yayooloka ngaashi oshimpungu shiikwankondo nedhigo lyomalusheno, omidhingoloko nomatalelopo, oshikondo shuukwiita negameno, oshowo shoka shiilonga yonkalonawa nuundjolowele, iilonga nonkalonawa yopankalathano, omaudhano nomithigululwakalo, elongo nomauyelele netumomawimombepo.
“Eyokomeho olya ningwa miimpungu oyindji notwa tameka nale okuteya iiyimati yomauwanawa goonkambadhala dhoka,” Omupresidende ta ti.

Pohamba okwa holola wo olupandu lwe shi nasha nomakwatho neyambidhidho lyiitsa niipangitho oshowo lyopautekenika ndyoka South Afrika a gandja kuNamibia kEtanga lyAakwiita, neegululo lyomweelo gokoongamba poMata-Mata oshowo eyambidhidho tali tsikile li nasha neyambulopo lyomithika dhiikondo niimpungu yayooloka moNamibia.
Pohamba okwa halele ompolo South Afrika sho a sindana Ekopi lyUuyuni lyOmumvo 2007 lyuudhano woRugby.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here