Otjimariva tja Ngatutunge Pamwe mOmaheke tja Pwira

0
34

I Kuvee Kangueehi

OTJOMUISE

Otjiungura tja Ngatutunge Pamwe mOrukondua rwa Maheke tja kurama indi otjimariva onganda ndjapewa otjiungura tjiyapewa ko tjiungura ihi tji tja pwira.

Omuni wo nganda indji Izak de Beer wa tjivisire Otjirata tjo Rukondua tja Maheke kutja wa mana otjimariva nandarire kutja wa yakura otjimariva atjihe tjo tjiungura ihi tji tjita pozondola za Namibia omangete yevari nokande nomuvyu (2,9). De Beer wa raerere Otjirata kutja nandarire kutja wa pewa otjimariva ihi otjihupe ozondola za Namibia engete ehinga, kanaa yenene okumana otjiungura ihi. De Beer ngwapewa otjiungura tjo zondola za Namibia omangete yetatu nokande noine (3,4) mo 2006, aa undjirwa okumana otjiungura ihi omieze vivari mbya kapita.

Otja komazuvasaneno wotjiungura ihi ku kwa tuwa omunwe kembo i Balbina Pienaar mena rOtjirata, na de Beer, de Beer aa undjirwa okutunga ozondjuwo o 172 mOmongua, Okorindo o 13, Otjombinde, Omawezonjanda na Tjinene.

Orata imwe ya Maheke ngu havangere okutjuukwa, watjere Otjirata tjina ongendo kutja mapeya de Beer ahene mehi no ku hiyamana otjiungura tjo kutunga ozondjuwo inda. Makambura nomasa kutja de Beer otjimariva ihi wa morosa natja ka naa peya kutja omawiro wondengu yo tjimariva omieze hamboumwe mbya kapita onga tjita kutja otjimariva ihi atji hayenene. Orata indji wina ya ku minwe kutja ongwaye Otjirata tji tjayandja ozondola za Namibia omangete 2,9 ngunda ondondo oitjavari yotjiungura ihi a i hiyauta.

Otja komazuvasaneno de Beer wasere kutja wapewa ozondola za Namibia engete nokande nondatu (1,3) mo mautiro wotjiungura ihi otjo tjimariva tjo kuuta natjo okuyandjera okuuta okutunga ozondjuwo o 172 nganduu tjizava ondondo yazo yotuiho.

Orata indji yatjere mo ma turiro tjiva de Beer kena ondjuwo watunga kaparukaze kaparukaze ngunda muyarwe a uta no zongunde zo mautiro uriri. Orata indji ya vangere okutjiwa kutja ongwaye Otjirata tji tjayandja otjimariva ku de Beer kondondo oitjavari ngunda ondondo ondenga a i hiyamanuka. Ya yaruka po kutja pena omaundjiro wokutja de Beer mapeya ahene mehi mena rokutja uri motjiungura tjo kurandisa ongetjefa ye.

De Beer wa yauza kutja una ondando yo ku randisa ongetjefa ye posyo avivi omainjdambo ngumayetja watanda okutjindira ko South Africa. Watja omukwatera wa Namibia nu kena kutjinda mehi. Posyo katjisupi wari ko South Africa mena rokutja omukazendu we aa hepa ombango yo zonganga.

Nandarire mo ku yauza kutja otjiungura ihi tjakurama mena rouhepe wotjimariva, de Beer wapandere okuhungirira kotjina ihi komurungu natja omapuriro ayehe ngayepurwe kOtjirata.

Ongooneya ya Maheke Laura McCleod-Katjirua watjere Otjirata tja ningira ondjivisiro okuza kOtjiuru tjo Mananeno wOrutuu Roviungura mOtjirata, Pederius Tjihoreko, ohunga notjiungura ihi no kutja otjimariva ihi tjahita vi momake wa de Beer. McLeod-Katjirua wapandere okuhungirira kotjina ihi komurungu natja ma hungirire ko uriri tjazu no kunwa ounongo mbumapaha kutja pa kaenda tjike. Otjiungura tja Ngatutunge Pamwe tjautua mombura yondiero yotjimariva tjohoromende o 1992/3. O Ministeri yOtjimariva yayazemisa o N$40,000 mu mamuzu tjimariva otjikwata tjozoperesende nderi pokati ka ine na hambonbari oure wozombura o 20 posyo otjiungura ihi tja yandjwa kovirata vyo tukondua mombura yo tjimariva indji o 1998/9.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here