Maboni a Mahala ata Tusa Kulilimanisa Butata bwa Mulilo wa Magesi

0
16

BA kampani ya naha, ye bona za mulilo wa magesi, NamPower, bali kuzwa mwa kweli ya Muimunene silimo se, bata fa maboni a mahala mwa libaka kamukana za naha.

Maboni aa, a taluswa kuli ata tusa kulilimanisa matata a cwale a mulilo wa magesi oso filikanyisize lifasi la Africa, sihulu mo mwa mbowela wa lona lifasi le.

Yo muhulu wa liluko la lipatalazo kapa yena sibuabui yo muhulu wa kampani ya NamPower, mutompehi John Kaimu sa talusize kuli, lika kaufeela linze li sweli kuno zamaya hande mi kacwalo mungendenge wa kutateka ni kufa maboni a kwa sicaba, uta tateka mwa kweli yani ya Muimunene.

Mwalikweli ze peli ze felile, kampani ne kile ya patalaza kuli se beile musulo o likana N$14 million wa kuleka maboni a bulelwa aa.

Maboni ata tambekwa kwa bayahi ba naha ku sina liteko zeta lifiwa ki bona ili kuli ku konwe kulilimaniswa sebeliso ya cwale ya mulilo wa magesi ye taluswa kuli I pahami ahulu ni kutisa likayamana mwanaha hamoho cwalo ni libaka zen`wi za lifasi le la Africa, sihulu ona mo mwa mbowela wa lifasi le.

Kaimu na taluselize ba mutende o kuli, musebezi wa makopanelo o uta kakulwa simubuso mwa kweli ya Muyana kwa mafelo a yona, mi palo ya maboni ye likana 900 000 ki yeta tabekwa kwabayahi mwanako yona ye.

“Muta kakulo kaufeela ya simubuso I feela, luta tateka ni mungendenge kaufeela mo mwa Windhoek pili lu sika kena kale mwasilikiliti zen`wi,” Kaimu na bulezi.

Nihaike na sika tumusa ko maboni aa, ata lekiwa ten`I, Kaimu na kile a nitifaza feela kuli kamaniti maboni ata esha mwanaha ni kuba mwamaemo ni ketelelo ya kampani ya habo pili kweli ya muyana I sika feela kale.

Ba NamPower neba kile ba taha ni muhupulo o wa maboni ka tuso yaba Electricity Control Board niba Likolo la Milafo ni Maata.

“Maboni ata lilimanisa sebeliso ya mulilo wa magesi ka buima bwa mulilo wa magesi bo bu likana 20 megawatts,” Yo Muhulu wa Kampani, mutompehi Paulinus Shilamba sa bulezi ka kunitifaza.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here