Katengo ka Tumusa Kozo ya Lifu

0
30

KUHATISA koto ya kushapa mwalikolo hamoho cwalo ni katulo ya lifu li swanelwa kukutisezwa haiba kuli bukebenga ni mifuta yen`wi ya bubangoki inge li tabelwa ku lilimaniswa.

Aa, neli manzwi a muina situlo wa katengo ka maticele, kona ka Namibia Teachers’ Union (Nantu), ka sikiliti sa Khomas, mutompehi Paul Sauerweni kwa mukopano ono kile wa biza mitayi ya makande ye shelana.

“Bukebenmgha ki kale bu pahama ahulu, ni bona kuli kutalimwe likoto ze cwale ka lifu ni kushapa mwa likolo kuswanela kuezwa hande luli kakuli mwanako ya cwale kubonahala kuli kubulaya mutu se kuchipile ahulu. Ni bona kuli koto ya lifu hamoho cwalo ni kushapa mwa likolo ha kuta kutisezwa kuta lilimanisa likezo ya cwale za bubangoki ze,” Sauerweni mwamanzwi a hae.

Mutomupuso wa naha u hanela likoto kaufeela ze mi kacwalo hakuna licinceho ze konwa kuekezwa ku zona liswanelo za buntu ze.

Yana kile a bulela kwamukopano o swana neli muongaoki wa sikiliti wa katengo kaka swana, mutompehi John Khamuseb yana kile a kupa tumuso ya kumbalamanisa lizazi la naha la kulapela ka kutalimela fa likute, sizo ni miila ye shelana kamukana ye fumaneha mwalibaka za naha ze shelana.

“Lu swanela kuswalisana hande ni mapolisa hamoho cwalo ni maticele haiba kuli lu bata kubona silalanda sa tabo ni nyakalalo. Nantu ita lika kubapala kalulo ya yona. Lu pila mwasilalanda sesi tezi ahulu ki bukebenga,” Khamuseb na kile patalaza.

Na kile a bulela kuli ba ban`wi bayahi bana ni mukwa wa kupata libangoki mwamandu a bona.

“Luna ba Nantu ka mazoho kaufeela halu lumelani ni lifu la mwana sikolo wa sikolo sa Cosmos sikondali hamoho cwalo ni pulao ya Sanna //Garo??????’??

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here