Kahuure Matja Kapena Otjipeni Tjahita Meke re

0
26

I Kae Matundu-Tjiparuror na Wezi Tjaronda

OTJOMUISE

Otjiuru tjOvahona Erastus Kahuure matja nandarire kutja eye okanepo kOkomiti yotjiwana otjituta tja Tjombinde ndjevetizisa otjimariva tjitjaza mo marandisiro wovinamwinyo, eye kena otjipeni nandarire tjimwe otjizoozu tjo vimariva ombi tjarora okuhita meke re.

Kahuure wa isakisa omambo ngapitire mo New Era erero ngumayetja Orata yOkarukondua ka Tjombinde, Mati Ndjoze, novahona Kahuure na Tumbe Tjombe, wina vokarokondua inga, veri mondukwahere yotjimariva tjotjiwana tjihina ohongonono. Kahuure watja nganda aa urikwa otjo kanepo ko komiti ndja ngunda ama itizire otjiwana otjimariva tjitjiza mo komisi yo marandisiro wozongombe, eye keya rora okukambura nandarire otjipeni otjizoozu meke re otjo tjimariva tjo komisi okutizira otjiwana. Omena rokutja eye kaari noruveze oku kara pomarandero no tjehina wakara pomarandero pendje no tjikando tjimwe po Koutjove ombura ndjazuko. Otjimariva tja Koutjove tjondengu yo N$3,500 wina kana tja kamburwa iye omwini meke re nungwari tja kamburwa i Trudy Kandjou, omutjangerepo wotjirata tjombazu. Kandjou ongwe tjitiza nganduu otjimariva ihi tji tja yandjwa mo mameke wa Ndjoze pombongarero yo tjiwana. Otjo tjazumba tja ungurisiwa komaraisiro wovinamwinyo moresevate ya Tjombinde. Kahuure watja otjina ihi kotjiwana wetjiraisa pozombongarero mbari pa yandja orapota ye.

Tjapurwa kutja ongwaye otji mariva tjo tjiwana tjaa tjitizirwa korutu eye watja warora okuningira Tjombe kutja ngavehakaena kutja vepaturure embo no posa ya Namibia mo Tjovazandu kutja vetisire mo otjimariva ihi posyo avepukasana na Tjombe motjina ihi. Kokutja Tjombe tje ha kararere po pombongarero ya muhuka mavetjiti vi okuza imba eye watja eye okanpo kokomiti ndji na nawa I Ndjoze nguri omu kuarmeneopo wo horomende morukondua nu uri kamwaha kondunge kangamwa Ndjoze ndjeya nayo.
Ombongarero yokomiti indji ma i haama muhuka mOtjovazandu.

Otja ku Ndjoze, Oritjatatu wa munine oruyano kOmbara Fanuel Tjombe kutja muhuka pombongarero indji opu makara. Ndjoze watja ongono ikara mu Tjombe ngwa kondjisa kutja vehaame pamwe otjokomiti ape ovikando mbi mavivakapita omurongo posyo aha yenene. Okuza ku Tengarindi nganduu ku Katjose ombura ndjazuko otjimariva tjondengu ape yo N$100,000 tjawongwa na tjitiziwa iyo ozombara azeembari inda.Ohinga yo tjimariva ihi, N$50,000 tja ungurisiwa ngunda otjihupe ape o N$50,000 atjaso kutja tja yandjwa korutu rovatuta rwa Tjombinde, Otjofa, mu Katjose ombura ndjazuko.
Otja komburo yo New Era ozoperesende nderi kombanda yo 90 zo tjimariva ihi tjayandjjwa ku Tjombe okutiza ngunda Kahuure aapewa o N$3,800 okutiza.

Otja komburo indji ngunda Kahuure otjimariva iho tjatizire aa yarura iho otjihupe tji tji hiya yandjwa korutu rovatuta yarira etanga pokati kotjiwana no vatize vatjo. Pozombongarero ndakarapo otja komburo indji otjimariva ihi tjasere kutja tjayandjwa korutu rovatuta kutja tjike tjitue mombaanga yaro. Ngaa ku ndinondi kapena nguma tjiwa kutja tja tjitavi.

Otutu tuovatuta tua Tjombinde tuari nombitasaneno kutja puto orune nduna ousemba kotjiveta okusembamisa omarandisiro wo vinamwinyo tjinga otjimariva tjitjazu mo marandisiro inga atji haungurisiwa ko mekursiro wo tjiwana. Otja kOrata Ndjoze otjimariva tjOtjofa tji ungurisiwa kouhepe mozoskole nawina kozosewa. “Otjimariva tjime tjitjiri momambo mozomahina za nambano o N$50,000,” Ndjoze watjere na weza ko kutja ozongondjero peke peke okuningira Tjombe okuyandja otjimariva ihi zakayanda monyee. “Eye (Tjombe) wasere kutja otjimariva ihi we tjiyandja mu Katjose. Eye omwini ongu matjiwa kutja ongwaye tjehe ye tjiyandja,”Ndjoze wa wezire ko.

Ombongarero ya muhuka ma i haama mo Tjovazandu (Tallismanus) mo murongo na imwe yo muhuka. Puyo ma pekara ovandu vane mbasembamisa omarandisiro okuhatoi kutja parandisiwa ovinamwinyo vingapi na viyeta otjimariva tjitjitapi. Kaa mbongarero ondenga yokomiti omuhaamise Ndjoze oku kondja okuhaamisa. Warora ovikando peke peke posyo potuingi aiha haama mena ro ungundipare wo unepo imbo owarwe uvari tjinene nene Tjombe.

Kotjimariva atjihe tjongombe ndjaranda ku isakewa o N$20 okuhita motjikesa tjorutu rovatuta. Ombata pokati kotutu tuovatuta nai ya zengururwa norutu aruhe nambano runa omayuva rwaro mu marurandisa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here