Litolopo li Amuhela Mungendenge wa Mandu

0
43

PALO ye likana 140 ya mandu a kulubelwa kuli ata ca pene ye likana N$3 million ata yahiwa silimo se kiba Shack Dwellers Federation of Namibia (SDFN) kuli kulilimaniswe matata a muluti kapa ona malobalo, simbule se sili sa butokwa hahulu ku man`i ni man`i mwabupilo, ili simbule seo luna bo kamunu lusa koni kupila hande haiba ha siyo.

Haki mandu feela kono mane ni sipatela-nyana sita yahiwa mwasikiliti sa Omusati. Regional Cordinator wa SDFN mwasikiliti sani, mutompehi Heinrich Amushila ki yana kile a lumela zebe ba mutende o kaza lizwelopili zeo kaufeela.

Litolopo za mwaupa wa naha ze lelezwi kufumana se sin`wi kwamungendenge o ki litolopo ze cwale ka Tsumeb ye lelezwi mandu a 30, Ondangwa 16, Ohangwena 32 ni Outapi ye lelezwi mandu a 60.

Katengo ka SDFN kene ka kilwe ka fumanwa silimo sale sa 1994 neka tatekile ni kuyaha mandu a kona a pili mwasilimo sale sa 1998 mwatolopo ya Oshakati.

Katengo seka sebelisize kale pene ye likana N$2,5 million fa mungendenge wa mwaupa. Oshakati ina ni palo ya mandu ye yemi fa 44 kaufeela ona.

Mandu a yemi mwalibaka ze cwale ka Kandjengedi yena ni mandu a 7, Uupindi 8, Oshoopala 2, Evululuko 18 ni Erundu yena ni 9.

Litolopo zen`wi ki Outapi 59, Ongwediva 20, Ruacana 2 ni Eenhana 15.
Sipatela-nyana sa Onangholo mwambowela wa tolopo ya Outapi si lelezwi kuli sita fa lisebelezo kwapalo ya batu baba likana 5 000.

SDFN ita zwisa pene ye likana N$20 000 kakuli musebezi kaufeela uta ezwa ki bayahi bona ban`i.

Katengo ka SDFN ka taluswa kuli seka hulile ni kufita mwalikiliti kaufeela.

Katengo seka konile kuyaha palo ya mandu a likana 1 250 mwanaha yote. Ha kutalimwa mwamaneku a man`wi, katengo ka SDFN ka itengile mwalizwelopili zen`wi ze cwale ka lizwelopili za mwalilalanda ka kuneulela bayahi misebezi ya makopanelo kuli ba kone kufumana bupilo ili ona maprojects.

Maprrojects a ki a cwale ka Amutanga mwasilalanda sa Okatana ili ko pene ye likana N$8 000 ne kilwe ya fiwa, kubeya musika wa Onanhadi mwasilalanda sa Endola ko pene ye likana N$7 000 ne neuzwi.

Ka bunona lizwelopili ze, ba Likolo la Likiliti, Milonganyana ni Mandu neba kile ba taha kwapili ka kubinguta pene ye likana N$1 million mwasilimo sale sa 2000 ka nzila ya kutusa misebezi ye swana.

Silimo se hape pene ye swana I kulubelwa kuli ita fiwa kuba SDFN ki Likolo leli swana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here