Munda wa Kavango usa Maata

0
16

MUTA mbyumbyulu ya mwaupa wa naha kwamuseto wa naha ye ni naha Angola I apeswa ki malu a pula mwasilikiti sa Kavango, ki peto bayahi ni bona bato ziba feela kuli mezi a pula yenze I sweli kuno ‘likita’ mwambowela wa naha Angola hakuna cwan`i ata suluhela mwanuka tuna ya sikiliti, yona nuka-tuna Kavango ni kutisa hamohocwalo ni kuekeza kwalikayamana la munda.

Mikwakwa yeli kwamukulo wa nuka, ye liba kwalibaka ze cwale ka Sarasungu, Hakusembe ni Simsitu ili libaka ze lateha hahulu kwabapoti se tibile.

Malu asa zwelapili kubonahala mwasikiliti sesi tasezwangwa hahulu ki munda ni sona inge sikiliti sa Caprivi se sili mwalikayamana leli swana cwale.

Kalibaka la mezi asa zwelapili kuekezeha ka butungi bobu zielize, bolyaminzi ba shelana seba tobezi minzi ya bona ni kumatela mwalibaka ze omile hande hamohocwalo ni libyana za bona ni limunanu.

Sikwata sa mutende o sene sili mwasikiliti cwale nesi fumani kuli mukwakwa wa butetele bobu likana libima ze 145 kuzwa Rundu kuliba Nkurenkuru oli mabapa ni nuka ki o taselizwe hahulu ni kuapesa bun`ata bwa likota.

Minzi ye cwale ka Nankudu, Kahenge, Tondoro, Musese, Bunya, Shambyu ni Kapako ki ye taselizwe hahulu kakuli I fumaneha mabapa ni nuka tuna.

Museto wa Calais ni ona ne u tutile fo u yemanga simubuso ka libaka la munda.

Muta sikwata sa mutende o si potela museto, ne si kile sa fumana kuli bayahi ba naha Angola ni bona neba yemi mwalikayamana mi kacwalo neba lika kutula nuka ka mukolo kuzwa mwabuse bwa naha ye. Ba ban`wi bayahi bona neba shuta litapi ni kutapa mwasibaka se sili mabapa ni sibaka sesi zibahala ka Sarasungu River Lodge ili sibaka sesi tezi ahulu likwena.

Mwanasikolo yo mun`wi mwamazazi a felile a na kilwe a swaliwa ki kwena haa yo mun`wi yena na kile a mata ni likolofalo.

Mwanana anza sweli kufumana likalafo mwasipatela sa Nkurenkuru.
Katengo ka putako seka kupile bayahi kuli ba matele mwalibaka ze omile ni kutuhela kushuta litapi mwamezi ani kakuli kuna ni likwena ze n`ata hahulu.

Mubusisi wa sikiliti, mutompehi John Thighuru ni yena na kile a kupa bayahi kuli ba matele mwalibaka ze omile hande.

Nuka Kavango ki yen`wi ya linuka ze tuna hahulu mwanaha hamohocwalo ni mwalifasi la Africa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here