O Namibia Mariyazema Ozondola Etau ko Tjina

0
36

I Chrispin Inambao OTJOMUISE Ehi indi Otjina re reri raisire kutja tji mari hungire o maunguriro kumwe na Namibia ka ko tjinyo uriri nu ngwari omo vitjitua. Omandaha o Presidenda ya Tjina Hu Jintao ya tjivisire kutja ma iya zemisa o zondola za Namibia etau no kuhina oruhaka mo ma yaruriro watjo. Wina mariyazema o Namibia o zondola za Namibia omangete o 60 nokuhina otji mariva otji tjoziwa, ariyandja ombatero yotjimariva nawina arivatere ovahongwa kaa tjondumba mo merihongero. Hu wa tjivisire nao mo u yenda we mbwari nawo ko Namibia mbwa yandere Oritjavari. Mehungi re kuna Presidenda Hifikepunye Pohamba wa tjivisire komurungu kutja o Tjina mari yandja ape ozondola za Namibia omangete eyovi otjozondjo kovarande na ri tungu otuveze tuo ma hupikiro wo mitanda. Mena rokutja o Namibia irimwe romahi outiti keke nga urikwa iyo horomende ya Tjina otjo mahi ngu mayeso oku ryangerwa iyo vature va Tjina, tjiva tjo tji mariva ihi ma tji u ngurisiwa ko tjitamba tjo varyange tji tji nene pararisiwa iyo vimbumba oviryange okuza ko Tjina. Po mbongarero pokati komahi aye yevari inga Omandaha komurungu wo ma tuiiro wo munwe kembo kondu vasaneno yo ma yezamisasaneno wo tjimariva noma zu vasaneno warwe wo ma u nguriro kumwe pokati ko mahi inga, Pohamba wa ra erere omukwao kutja o Namibia rina otupa peke peke otuingi tuo me kurisiro wo tjimariva tjimuna orupa ro tutumbo novikunwa, orupa ro varyange, orupa ro mahundju ngeheri wokuvare no muronga, ozongoporo, oviyakise, ounongo wa nambano, ovitungwa no ma hupikiro wo vandu. “Munao otji matu nanga ova ku mukise vozo ngetjefa oku ye kurikuta ko vakwao va Namibia mo mbarukire yo mahi aye yevari,” Pohamba watjere.