Presidente Pohamba Takadingura Mukunda Gwaomaheke

0
12

Gobabis Presidente Pohamba kuna kumundindira aka dingure mukunda horowero gwaOmaheke moutatu noune wosivike oso sina kuwiza.Mokukwama mbudi ezi kavatupere momandaha aga kaga pwire presidente kuna kumundindira vakature maliyongo kumwe nonompitisili dopa ntambo zodoropa ntani nompitisili dontambo zomukunda navamwe ngoso,siuyungwa ngasi kakara sokutara asi tava tura matokoro moyirugana ndi hawe ntani tapa wiza erunduruko meparu lyovantu vetu ndi hawe. Presidente simpe takagwanekera nomukwatakanesi koSWAPO momukunda gwina,nguuru gomukunda nonokomitiye doSWAPO monomukunda edi ntatu Epukiro,Otjinene na Aminuis. Age simpe kuna mutulire elikwamo lyokukatara mberewa zoSWAPO momuknda gwinaEsi ngasi kara sikando sautano omu presidente ana kudingura nomukunda horowero kutunda tupu apa vamutungika asi presidente gosirongo mwaNsinano 21,2005.Age kuna kumundindira kumana elikwamo eli moune.