Nombunga Mpatanesi Kuna Kureta Mapiyagano

0
23

Presidente gwaDTA Katuutire Kaura kageve egano lyendi asi epangero ngano liturepo elikwamo lyokuvhumbika vaduni moyikesa nsene ana dogoroka.Age kahundilire mbongarero zanavenye ziture elikwamo lyangesi moyirugana pangenderera morwa kapisi vavavhumbike hena moyiplastika.Age simpe kagwedreko asi eyi kuna kuhoroka momavango ngwendi Otjituuo,Okamatapati ntani Otjinene. Nomuga unene omone siruwo esi tuna kara kutunda kemanguruko lyosirngo setu omone muntu mukweni vana kuvhumbika mosiplastika.Mbongarero zanavenye kazitente asi vantu ava kutunga pomavango gokulisigasiga.Nsene asi gumwe gwawo ana yadogorokere mosipangero ngwendi somoGobabis awo kuvadigopera asi vagwane ehauto lyokuvavatera vakahoreke koOtjinene.Age katente asi ava ava rugana ponofarama hansa kugwanako yuma valivatere nayo.Ame kuna kuyimona asi esi sahepa kukara sinka sepangero mokutara asi vaduni vavavatere ngwendi ugendero ntani sikesa vakahorekemo gwawo ogu ana vasigi. Ogu kakwatesereko egano olyo kakere silyo saCoD Tsudao Gurirab nokugwedako asi vantu woruhepo rwangesi kuvavatera epangero yipo asi eyi twahepa kuyirugana.Nampili ngoso nkuru Ministera Nahas Angula kakere negano peke omu katente asi Kaura kuna kutanta tupu youpolitika nage kwakara novarugani vendi nye kapi ava tekura kukwama omu vafira kutekura vantu ava ava rugana pevango lyoge.Kaura gahepa kuwapukurura eparu lyovantu ava aruganesa pofarama zendi. Twahepa kuvapakera sinka awo vazuni kapisi dogoro vanafu ntani asi tuvapakere sinka.Age katente asi epangero nali rugana moomu lyavhulira mokuwapukurura mukaro govaduni.Ministera gepopero Peter Tsheehama kahandukilire Kaura eyi ana vaka magano aga gana kara momberewa zankuru ministera.Epuro lyaTsheehama kali pindwire mbongarero zipure asi yilye gavaka yimbapira yaNyamu?Siuyungwa sangesi kasitwikilire dogoro ngurova zonene.