Mukwaezi wa Takisi u Kunupelwa Kwasikolo

0
41

WINDHOEK Mukwaezi wa simbayambaya sa pisinisi sona simbayambaya sesi zibahala ka takisi na kunupilwe la bunee biki ye felile kwasikolo se sipahami ni kufita mwanaha, ili sona sikolo sa Unibesiti ya Naha. Mukwaezi na kunupilwe ki mupokola wa silelezo wa kwasikolo sesi pahami. Kakuya ka lipaki zene kile za fa meeto sico sa ona, mukwaezi ya sika zibahazwa kale, nanza sweli kuno bulela ni kubizeza sicaba mwasimbayambaya sa hae sina kamo bun`ata bwa bakwaezi ba pisinisi ye swana ba ezezanga, ha batabela kuisa batu kwamandu a bona a lateha. Mwanako mukwaezi nanza sweli kuno bulela ni sicaba se, ili sicaba sene si bupwa ki baituti ba sikolo, mupokola wa sikolo nanza sweli kuno kiya mawili a simbayambaya a kwapata. Mwanako mukwaezi a bona kuli mawili a simbayambaya sa hae nasa kilwe, na kile a kupa mupokola kuli a mukilulele ona ili kupo yene kilwe ya haniwa ni kutisa kuli mane mukwaezi a kenye mazoho a hae mwalipokoto za mupokola wa sikolo ni kukala kuba-bata likiyi. Mukwaezi na konile kufumana likiyi mwalieto leo ni kukiilula mawili a simbayambaya sa hae. Mukwaezi a mano kiilula mawili a simbayambaya sa hae, kakuya ka sicaba sene si kile sa fa meeto sico sa ona, mupokola na kile a kiya hape ka la bubeli ni kukasha mukwaezi yana kile a nyema ni kulwana. Mwanako ya kumangana ni kuhanyeza, mupokola kifa na matezi mwaofesi ya hae ni kuyo hoha tobolo ya ‘sifefe’ ni kukunupa lilumo li lin`wi ku mukwaezi. Sicaba sene si kile sa fa meeto sico sa ona nesi kile sa ekeza hape kuli, mupokola na bata kukunupa mukwaezi mwamba kono mukwaezi na bile ni litohonolo kakuli na kile a taka ka mazoho mi kacwalo lilumo neli sika kena hahulu mwamba. Licaziba za misebezi ya putako, ili misebezi ya kufa tuso kwasicaba sesi kena mwalikolofalo za putako neli kile za isa mukwaezi kwasipatela tuna ka bubebe haa mupokola wa sikolo kwalineku la hae na kilwe a tamiwa ona fo feela ni yo yumbelwa mwatolongo.

SHARE
Previous articleAmateurish Actions
Next articleEx-Fighters Drop March