Mulilo u Cisa Mubeleki wa Kwasimu

0
36

WINDHOEK Mubeleki wa kwasimu-tuna yali muyahi wa tolopo ya Karibib, mutompehi Josef Aukhumeb na timezi mwamazazi a felile kasamulaho wa kucisakiwa ki mulilo wana lika kutimisa kwasimu-tuna ye zibahala ka Klein Okawayo mwasilalanda sani. Mwalipiho za kazazi za makopola, neku kilwe kwabihiwa kuli, Aukhumeb yana na ni lilimo ze 37 za kupepwa na bulailwe ki mulilo ono mu cisize ha butuku kasamulaho wa kupalelwa ku u timisa mwamutundamo ono kilwe wa ezwa hala yena ni babeleki ba ban`wi babeli ba simu ye swana mwalihola musihali mwamazazi a felile. Balikani ba hae, kapa bona babeleki ba ban`wi neba kilwe ba zibahazwa ka mutompehi Gerson Gaweseb ni Josef Gawiseb mi neba kile ba banduka ni likolofalo ze nyinyani fa mibili ya bona. Mapokola banze ba patehile ni kunyakisisa ka seo nesi tisize mulilo ni kubona kuli kanti he sene si tisize lifu luli ki sikaman`i. Mutompehi Henry Petersen yana na lilimo ze 47 na timezi ni yena kwasimu-tuna ye zibahala ka Halt mwasilalanda sa Khorixas mwasikiliti sa Kunene kasamulaho wa kutabiwa ki tipa kwalineku la sinyo la mulala wa hae. Petersen na bonwi muta a fumanwa inge a hanyeza ni muuna yo mun`wi musihali pili a sika tabiwa kale tipa. Mapokola banze ba eza lipatisiso za bona ka nzila ya kulika kupatulula kuli kanti sene ni tisize kozi ya cwale mane ni lifu ki sikaman`i. Pius Hijakasema ya nali muyahi wa munzi ono zibahalizwe ka Otjitoporo mwasilalanda sa Omaruru ili mwasikiliti sa Erongo na ipulaile ka kuitama ni muhala ni yena mi na fumanwi anza lepelela kwakota kwahaesu ya hae. Muuna yo mun`wi wa lilimo ze 22 na kile a ipulaya ka nzila ye swana mwatolopo ye swana hape, kakuya ka lipiho za mapokola. Mapokola ba sikiliti sa Ohangwena neba bihile kuli Fillemon Thomas yana na ni lilimo ze 37 kwahae ya Omafo na kile a ipulaya ni yena ka muhala. Muyahi yo mun`wi wa mulenen`I wa Windhoek na kile a ipulaya ni yena ka muhala kwatuko si sintolo se si ipondile mwapisinisi tota ya macwala mi lipatisiso za mapokola sina kamita lisa zwelapili mwalilalanda ni likiliti kaufeela za naha.