Okuyazema Makurundupara

0
34

I Mbatjiua Ngavirue OTJOMUISE Ombaanga ya Namibia yOtutumbo nOvi-kunwa Oritjatatu yatjivisire kutja ma iyerurura otjimariva tjayo omweze auhe tjitji-kwatua iyo tjimariva tjitja yazemwa kuyo okuza kOro-vyungura ndimariyende tjiyeri 15 komweze imbwi. Omayerurukiro inga maye kongorere omayerero iyOm-baanga ya Namibia wotji-mariva tjayo tjitjikwatua iyotjimariva tjiyayazemisa kozombaanga zarwe. Otjima-riva otjikwatua iyo tjimariva otjiyazema tjOmbaanga yOtu-tumbo tjayeruruka okuza ko 9.5% ko 10.25% kotjimariva otjiyazema oruveze orure, tjopokati okuza po 10% ko 10.75% nu tjoruveze orusupi okuza po 11% ko 11.75% nu ihi tjitjikwatua iyotjimariva otjiyazema kehi yOndiero yOtjiwana yOmayazemeno kOtutumbo nOvikunwa okuza po 9.5% ko 10.25%. Ombaan-ga indji yatjere omayerurukiro inga omena romayerurukiro wotjimariva otjikwatua iyo tjiyazema tjOmbaanga ya Namibia ngatjivisiwa tjiyari 8 ku Ngarano ombura indji. Otjiuru tjOmbaanga yOtu-tumbo, Leonard Iipumbu, watjere kapena omwano warwe pendje nokuyerurura. “Ngapezemburukwe kutja Ombaanga yOtutumbo nOvi-kunwa ikambura otjimariva okuza kozombaanga zarwe. “Tjitu hayerurire otjimariva tjetu matusyepo ondovi nu ngumeipata oune?”, Ipumbu wapurire. Waninikizire kutja omayerurukiro wo Mbaanga ya Namibia kayetunine kOm-baanga yOtutumbo uriri nungwari wina yatunu kozom-baanga zarwe. Omukaendisa wovyungura wehika rovatuta vomahi wapeke indi o Namibia Agricultural Union, poo o Nau, Sakkie Coetze, watjere omayerurukiro wotjimariva tjOmbaanga yOtutumbo ya tjitirwe kutja yetjizeike omayerurukiro ngaripo nai wOmbaanga ya Namibia. Wawezire ko kutja otjimariva tjOmbaanga yOtutumbo pu tjakarere kombanda katiti no 0.75% pwitjo tjo Mbaanga ya Namibia omena rokutja muwo ngahino mwasere okuhitisiwa omayerurukiro warwe nga-karapo rukuru. “Mayetunu kovatuta mbayazema otjima-riva otjinene, tjinene kotjima-riva otjihite tjao posyo wina mapeundjirwa kutja ombaanga omayerurkiro inga maiyetjizi-kiza nozo mbaanga zarwe,” wapatere nao.