Tuso ya Lindiyala I Beyiwa fa Kalani

0
46

OSHAKATI – Likwambuyu wa Likolo la Tuto, mutompehi Nangolo Mbumba ni Ndumeleti wa naha United States (US), mufumahali Joyce Barr seba kakuzi mungendenge wa kutusa Lindiyala ni banana ba baÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi ba mabasi a shebile luli mwalikolo za tuto za likiliti za upa. Mutusi wa litaba za makande ni lipiho kwaofesi tuna yaba US, Roger Lyners ki yana kile a patalaza mwamazazi a felile kuli, banana ba lindiyala ni bona bata bapala kalulo tuna mwakakulo-tuna ya bona ye. Ka kulatelela lipono ze lelilwe ni lizwelopili za naha ka mihio ya mubuso ka Likolo leli bona za pabalelo ya sicaba kamukana (baana ni basali) hamohocwalo ni banana, Lyners naize mungendenge uta tusa tutengo totu bona za lindiyala ni banana baba shebile kamo uta konela kaufeela luli kuli, milelo kuswani yeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi I konwe kubonwa. Kwalikolo za tuto, mungendenge uta tusa ka kuleka limbule-nyana ze cwale ka libuka ni lisebeliso zeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi za banana baba cwalo. Tuso yeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi zenze swelwi kutalimisiswa ni kuleliwa kiya kutusa bana ba basizana ka mashiliÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±i a kulifa kwalikolo ze pahami, sihulu bana ba basizani ba bali lindiyala ni bao baba shebile hahulu kuli ba kone kukena hande likolo za bona. Mukwa o uta lika kulikanyeleza maemo a cwale a mwamaofesi kuli basali kapa mane likalibe ni zona li kone kufiwa sibaka sa kuzwelapili.