Kusiyala Kwabaituti Kwatalimisiswa

0
40

WINDHOEK – Mueteleli wa naha mutompehi Hifikepunye Pohamba na kile a patalaza tekulo yaba mubuso wa hae ya kuli, kuno lumelelwanga baituti ba bana ni lilimo ze 17 ni ze mwatasi kuno kutelanga litopa za bona silimo mutumbi haba siyala. Bao baba fitelela lilimo ze 17 bona, ba kana ba sebelisanga limbule zeÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi za tuto ze kona kuitusiswa ze cwale ka Namcol ni maVocational centres. Pohamba na fitisize tumuso ye simubuso mwanako ya kakulo ya limembala za ketelelo ya katengo kaba National Youth Service (NYS) sunda ye felile la bulalu. Mwamanzwi a hae na bulezi kuli, nako ki kale I fita cwale ya kutatulula matata a taselize baituti ba litopa ze pahami ze cwale ka Grade 10 ni Grade 12 sihulu baituti ba basa ezangi hande mwalitopa ze. Na kupile bayahi baba kona kutusa mo ba konela kaufeela kuli ba kone kutusa kuli kufumanwe tatululo-telele kwabutata bo bose bu bonwa kuba likayamana leli taselize ba banca. Mueteleli naize mbalamaniso ya katengo ka NYS neli ya kualabela fa lipizo za zwelopili ka kuekeza kuli ba Makolo a maÃÆ’Æ‘Æ‘ÃÆ”šÃ‚±wi a mubuso seba alabezi fa taba ye hande sina hase ba mbalamanisize ba banca mwalitulo ze swanela. Na kupile ba Makolo a cwale ka Kozo ni Silelezo, Sisole, Bupoti, Bundui ni Limbule za Liwate, hamohocwalo niba Likolo la Linzila kuli bano kenyanga ba banca mwalitulo ze swanela muta kuba feela ni litulo ze swanela mwaMakolo a bona. Na ekelize kubulela kuli mukwa o, u swanelwa kusebeliswa ki tutengo kaufeela.